JEGO WOLA JEST W SŁOWIE

Ewangelia Jana 17:17 – Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

EWANGELIA JANA 17:17

W tej modlitwie Jezus dwukrotnie prosi Ojca, aby zachował Jego uczniów od złego. Potem ujawnia w jaki sposób się to stanie – poprzez Jego Słowo, święte pisma. Każdy, kto pragnie żyć dla Boga, odrzucić diabła i odrzucić ziemski system, musi znać Boże Słowo.

Musimy studiować Pismo, ponieważ ono ujawnia Bożą wolę odnośnie naszego postępowania i naszych postaw. Aby być pełni poznania woli Bożej, musimy być wypełnieni Jego Słowem. Jego Słowo jest Jego wolą! Ci, którzy ignorują Boże Słowo, będą ignorować Bożą wolę.

Znajomość Bożej woli jest fundamentalna w rozwoju chrześcijańskiego charakteru. Nie ma szans na to, żebyśmy mogli wypełnić Bożą wolę, jeśli jej nie znamy. Punktem wyjściowym dla każdego chrześcijanina jest zrozumienie Bożej woli dla jego własnego życia. Jak ktoś może zdobyć taką wiedzę? Pierwszym krokiem jest pragnienie jej zdobycia. W Księdze Jeremiasza 29:13 jest napisane: „Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem”. Ludzie pytają Boga o poznanie Jego woli, ale nie otrzymują, ponieważ nie szukają Go CAŁYM SWOIM SERCEM. Nikt, kto kiedykolwiek szukał Pana całym swoim sercem, nigdy nie był rozczarowany.

Duch Święty jest dozownikiem Bożej mądrości. To przez Niego wiemy i poznajemy rzeczy, które zostały nam objawione. Jedną z podstawowych służb Ducha Świętego jest ujawnianie nam Bożej woli.

Nie ma innego sposobu, żebyśmy mogli żyć godni Pana i podobać Mu się, jak poznanie Jego woli. Więcej, nie możemy być owocni bez poznania Jego woli. Bóg wyposażył nas we wszystko, abyśmy mogli odnieść sukces i zwyciężać w tym życiu. Ufaj Jego Słowu.