BUDUJ WIARĘ, POKONAJ ZWĄTPIENIE

Ewangelia Mateusza 17:20 – A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe.

Ewangelia Mateusza 17:9-20; Ewangelia Marka 9:9-27, Ewangelia Łukasza 9:37-42

W sytuacji tej niewiara uczniów nie oznaczała niewiary w Bożą moc mogącą przynieść uwolnienie. Wiązała się ona raczej z „naturalnym” rodzajem niewiary, która była rezultatem zatwardzonego serca, które było bardziej wrażliwe na to co widzi aniżeli na to, w co wierzy. Jezus powiedział, że bardzo niewielka ilość wiary („ziarno gorczycy”) jest wystarczająca, aby przesunąć górę, jeśli nie będzie temu towarzyszyć niewiara.

Jezus był rozczarowany tym, że jego uczniowie nie byli w stanie wygonić tego demona. Większość ludzi nie skrytykowałaby uczniów. Przecież posiadanie mocy nad złymi duchami nie było czymś naturalnym. Jednakże, Jezus już wcześniej dał tym uczniom moc i autorytet nad wszystkimi złymi duchami. Ci uczniowie wykorzystywali z powodzeniem moc i autorytet w poprzednich sytuacjach i one sprawiły, iż stali się bardziej odpowiedzialni od innych. Już dłużej nie byli oni zwykłymi ludźmi. Posiadali nadnaturalną zdolność i powołanie.

My także otrzymujemy moc z nieba, kiedy Duch Święty zstępuje na nas, a wykorzystywanie tej mocy w świadczeniu innym osobom staje się naszym normalnym Chrześcijańskim powołaniem.

Możemy rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec mnóstwo Chrześcijan, którzy nie korzystają z tej mocy, lecz w 2 Liście do Koryntian jest napisane, że porównywanie się do innych nie jest mądrą rzeczą. Większość Chrześcijan żyje tak daleko poniżej tego, co Bóg dla nich zaplanował, iż kiedy ktoś zaczyna żyć normalnym Chrześcijańskim życiem (zgodnie z Bożym standardem), uważany jest za osobę nienormalną. Odniesiemy sukces, kiedy nie tylko będziemy budować swoją wiarę, lecz także będziemy pokonywać nasze wątpliwości.