ODDAJ CAŁĄ CHWAŁĘ BOGU

Ewangelia Jana 17:18 – Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat.

EWANGELIA JANA 17:18

Nie jesteśmy ze świata. Poprzez nowe narodzenie jesteśmy z Boga i powinniśmy nieustannie sobie o tym przypominać. Nie jest dobrze czuć się za bardzo „jak w domu” na tym świecie. Jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy ze świata. Wielcy Boży ludzie zawsze mieli taką właśnie postawę.

Podstawowym powodem, dla którego Bóg wybiera ludzi, którzy są niczym według ziemskich standardów, jest to, żeby nikt inny nie mógł sobie przypisać zasług za wspaniałe rzeczy, które są osiągane poprzez tych ludzi.

Gdyby Bóg używał tych, którzy wszystko mają „poukładane” w ludzkim życiu, to braliby udział w chwale, która sprawiedliwie należy się jedynie Bogu. Kiedy zaś Bóg działa przez kogoś, kto w naturalny sposób nie miał talentu albo zdolności, wtedy wszyscy stwierdzają, że „to musi być Bóg”.

To nie tylko powstrzymuje ludzi od oddawania chwały, która należy się Bogu, komuś innemu, ale także chroni to osobę, która jest przez Boga używana, przed nadymaniem się pychą. Jedną z najpotężniejszych broni Szatana przeciwko osobie, której Bóg używa, jest skłonienie jej do myślenia, że Pan używa jej z powodu jakichś szczególnych cnót, które ona posiada.

Bóg używa „niktosiów”. W momencie, kiedy myślimy, że staliśmy się „kimś” (według naszej cielesności), wtedy przestaniemy być używani. Bóg z nikim nie będzie dzielił swojej chwały (Księga Izajasza 42:8).