OPIERAJ SWOJĄ RELACJĘ NA BOGU

Ewangelia Mateusza 24:12 – A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.

EWANGELIA MATEUSZA 24:12

Jedynym powodem tego, że obfitość nieprawości sprawi, że czyjaś miłość do Pana oziębnie, jest to, że ten ktoś nigdy się nie odłączył od tej nieprawości. Sprawiedliwy człowiek, tak jak Lot, może mieć codziennie strapioną duszę przez słuchanie i oglądanie niegodziwych czynów bezbożnych ludzi (2 List Piotra 2:8).

Musimy sobie radzić z systemem świata i tymi, którzy w nim są, ale musimy być ostrożni i zachowywać odpowiednią równowagę. Powinniśmy unikać relacji z tymi, którzy mają na nas bardziej negatywny wpływ, niż my na nich pozytywny.

Małżeństwo to dziedzina, w której ta zasada jest szczególnie prawdziwa. Nie ma w życiu bliższej unii, niż relacja małżeńska. Wierzący, który pobiera się z niewierzącym, bezpośrednio narusza ten werset i igra z katastrofą. Pan powinien być najważniejszą osobą w naszym życiu. Jakże możemy być w ogóle „jedno” z osobą, która nie kocha naszego Pana?

To naiwność myśleć, że po zawarciu małżeństwa, niewierzący małżonek przyjmie Pana. Pomimo tego, że się to zdarza, nie można tego zagwarantować. W zasadzie statystyki są w ogromnej mierze przeciwko takim zdarzeniom. Bez względu na tę możliwość, wierzący, który pobiera się z niewierzącym, bezpośrednio narusza zawarte tutaj Boże polecenie. Odepchnięcie Bożego Słowa nie jest dobrym początkiem dla żadnego małżeństwa.

Bycie w nierównym jarzmie z niewierzącym po prostu nie działa. Wierzący i niewierzący są od siebie tak różni, jak sprawiedliwość i niesprawiedliwość, światłość i ciemność, Chrystus i diabeł. Jedno ma wiarę, a drugie jej nie ma. Jedno jest świątynią Boga, a drugie bożka. Każdy chrześcijanin, który nie widzi tego konfliktu, jest zwiedziony.