NASZ DŁUG ZOSTAŁ SPŁACONY

Ewangelia Łukasza 16:17 – I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa.

EWANGELIA ŁUKASZA 16:17

 „Jota” to nie tylko najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, ale także jedna z najmniej znaczących liter, która czasami była zupełnie w tekście pomijana, jeśli autor tak chciał. „Kreska” była tylko znakiem lub punktem, której celem było pomóc odróżnić jedną literę od drugiej. Owa „kreska” odpowiada dzisiejszej kropce lub kresce nad literą. Jezus powiedział w ten sposób, że nawet najmniejszy szczegół Prawa nie przeminie.

Chrystus wypełnił każdą jotę i kreskę prawa. Prawo zostało nadane dla życia, ale nikt nie mógł go zachować. Tak więc Sam Bóg stał się ciałem. Dokonał tego, czego nie mogło dokonać żadne grzeszne ciało. Zachował Prawo, a więc wygrał Boże życie jako nagrodę za przestrzeganie Prawa. To dało Mu życie wieczne, ale zanim mógł je przekazać nam, mieliśmy jeszcze dług, który trzeba było zapłacić. To przypominałoby kogoś, kto dostał w wyroku za ohydne przestępstwo karę śmierci, a komu jakiś miliarder zostawił całą swoją własność. Skazańcowi byłoby to wszystko na nic. Ale gdyby ten miliarder mógł w jakiś sposób zająć miejsce skazańca i umrzeć za niego, wtedy skazaniec mógłby odejść wolny i cieszyć się swoim nowym bogactwem. Tak właśnie zrobił dla nas Jezus. On wziął nasze grzechy i dał nam Swoją sprawiedliwość.

Jezus dokonał o wiele więcej, niż tylko uzyskał dla nas życie wieczne – On także zapłacił całą cenę za nasze grzechy (List do Rzymian 6:23). Bóg dosłownie umieścił potępienie, czy sąd, który nam się należał, na Swoim własnym Synu. Doskonałe ciało Jezusa zostało potępione, aby nasze skażone ciało mogło pójść wolne. Co za wymiana! Odkąd Jezus poniósł nasz wyrok (potępienie), my nie musimy go nosić. Dług został już spłacony.