POLEGAĆ NA BOGU, A NIE NA DARZE

Ewangelia Marka 11:2 – I powiedział im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz po wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślątko, na którym nie siedział jeszcze nikt z ludzi. Odwiążcie je i przyprowadźcie.

EWANGELIA MARKA 11:1-6

Dary Ducha Świętego nie powinny zastąpić naszej wiary w Pana. Nie powinniśmy zależeć całkowicie od kogoś, kto ma duchowy dar tak, że zaniedbujemy własny duchowy wzrost i rozwój. Jeśli wiemy, jak wierzyć, to możemy otrzymać od Pana wszystko, czegokolwiek potrzebujemy, nie polegając na kimś, kto posługuje w darze Ducha Świętego. Poleganie bezpośrednio na Panu jest ważniejsze, niż poleganie na Bogu pośrednio przez kogoś, kto operuje w jednym z duchowych darów.

Co by było, gdyby nie było darów Ducha Świętego i gdyby Pan ustanowił, że jedyną drogą do otrzymania od Niego, byłaby jedynie droga przez naszą wiarę? Przypuśćmy, że ktoś chorujący na nieuleczalną chorobę narodziłby się na nowo, ale miałby za mało czasu, by wzrosnąć w wierze i przyjąć uzdrowienie. Bez wstawiennictwa i modlitwy kogoś z darem uzdrowienia mógłby umrzeć. To właśnie dlatego Pan dał nam te dary, by zachęcić nas i utrzymać przy życiu, żebyśmy mogli wzrastać.

Niedobrze jest też, jeśli ktoś nie rozwija własnej wiary w Pana i staje się zależnym od darów innych osób. Niewłaściwym jest, jeśli ktoś przyjmuje cud przez kogoś obdarowanego, a potem zmaga się aż do kolejnego przyjazdu usługującego.

Pan chce, żebyśmy przyjmowali Jego moc przez te dary, ale potem powinniśmy wzrastać, żebyśmy mogli chodzić w Bogu samodzielnie.

Możemy dojrzeć w wierze poza całkowitą zależnością od darów tak, że możemy słyszeć i otrzymywać od Boga bezpośrednio. Jednak nikt z nas nie osiągnie tego poziomu dojrzałości w Panu, jeśli nie będzie więcej do nauczenia się czy otrzymania. Pozwól Mu uczyć cię dziś przez Jego Słowo.