KOMU WIELE POWIERZONO

Ewangelia Mateusza 12:43 – Kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje.

EWANGELIA MATEUSZA 12:43-45

Bardzo często wersety 43-45 są używane do nauczania o opętaniu przez demona i o uwolnieniu od złego ducha. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że pozbycie się nieczystego ducha to tylko część uwolnienia. Musisz jeszcze wypełnić miejsce, które wcześniej było zajmowane przez demonicznego ducha, Bożą obecnością i mocą, aby mieć ochronę. Jeśli osoba jest oczyszczona ze złego ducha, ale pozostaje „pusta”, duch wróci z większą ilością duchów i ta osoba będzie w gorszym stanie niż przed uwolnieniem. Samo uwolnienie od demona, bez wypełnienia się Bogiem, to bardzo niebezpieczny i krótkotrwały stan. Prawdziwe uwolnienie to nie tylko przyjęcie uwolnienia, ale także pozostanie wolnym.

W kontekście widzimy, jak Jezus gromi uczonych w Piśmie i faryzeuszy, odnosząc się do mieszkańców Niniwy i tego, że faryzeusze i uczeni w Piśmie zostaną potępieni przez królową z południa w dniu sądu. Pojawia się tutaj jedno z Bożych praw, które dotyczy odpowiedzialności. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza 12:48 – „…komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać”. Ludzie z czasów Jezusa, którzy odrzucili Jego przesłanie, będą w dniu sądu bardziej pociągnięci do odpowiedzialności niż mieszkańcy Niniwy czy królowa Saby, ponieważ świadectwo Jezusa i On Sam był o wiele większy niż prorok Jonasz czy król Salomon. Tak samo, jak większa odpowiedzialność spoczywa na człowieku, który przyjął cudowne uzdrowienie od złego ducha, ale skończy w gorszym stanie, jeśli nie chodzi w tej odpowiedzialności, tak samo ludzie z pokolenia Jezusa będą bardziej pociągnięci do odpowiedzialności, niż jakiekolwiek inne pokolenie. Człowiek miałby się lepiej, gdyby zachował tylko jednego złego ducha, zamiast przyjmować uzdrowienie, nie wypełniać się Bogiem i skończyć z ośmioma demonicznymi duchami, z których siedem jest gorszych niż pierwszy. Uczeni w Piśmie i faryzeusze mieliby się lepiej, gdyby Jezus nigdy nie przyniósł im Królestwa Bożego, niż odrzucając taką ofertę. On wiele ci powierzył. Co ty z tym zrobisz?