MODLITWA WYSOKIEJ JAKOŚCI

 Ewangelia Mateusza 6:7 – A modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.

 EWANGELIA MATEUSZA 6:5-8

 Jednymi z najbardziej skutecznych modlitw są te najkrótsze. Jezus powiedział: „Milcz i uspokój się!”- i wiatr oraz fale ustały (Ewangelia Marka 4:39). Powiedział też: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz” – i Łazarz powstał z martwych (Ewangelia Jana 11:43-44).

Nową tendencją dzisiaj jest kładzenie nacisku na objętość modlitwy zamiast na jej jakość. Jezus nigdy nie popierał długich modlitw i jest tylko kilka przypadków w Biblii, kiedy modlił się długimi modlitwami. Nie chcę przez to powiedzieć, że bliskość z Bogiem nie jest ważna. Pewnie, że jest ważna, ale „oficjalna” modlitwa jest tylko częścią naszej komunii z Panem.

W Psalmie 5:1-2 słowa „modlitwa” i „medytacja” są użyte zamiennie. Dlatego obcowanie z Bogiem przez zatrzymanie swojego umysłu na sprawach Pana również jest modlitwą. Są także chwile w czasie modlitwy, kiedy powinniśmy zamilknąć i uznać, że Bóg jest Bogiem (Psalm 46:10). 

Wiele razy prosimy Pana, żeby do nas mówił, ale On nie ma możliwości, żeby się wtrącić. Mówimy tylko my.