NASZA NATURA W CHRYSTUSIE

Ewangelia Mateusza 24:13 – Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.

EWANGELIA MATEUSZA 24:13

Jezus tutaj naucza, że wierzący musi wytrwać, aby otrzymać kompletne zbawienie. Zbawienie jest darem, na który nie możemy zapracować, ani nie możemy go utrzymać naszymi uczynkami. Zbawienie trzeba przyjąć przez wiarę. Jednakże potrzebny jest z naszej strony wysiłek, abyśmy dbali o tę wiarę. I tutaj wkracza świętość.

Świętość nie wytwarza relacji z Bogiem, tak samo jak jej brak nie powoduje, że Bóg się od nas odwraca. On postępuje z nami według naszej wiary w Jezusa, a nie według naszych dokonań. Świętość będzie powstrzymywała Szatana, aby nie okradł nas z naszej wiary, natomiast brak świętości jest otwartym zaproszeniem dla diabła, aby robił to, co najgorsze. Osoba, która chce wytrwać do końca, nie może prowadzić stylu życia, w którym będzie zezwalała Szatanowi na wolny dostęp do siebie.

Pomimo tego, że Bóg nie zalicza nam naszych grzechów, nie możemy sobie pozwolić na luksus grzechu, ponieważ grzech daje Szatanowi dostęp do nas. Kiedy chrześcijanin grzeszy i daje diabłu szansę, by wprowadził w jego życie śmierć, sposobem na zatrzymanie tego procesu jest wyznanie grzechu. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby wziąć przebaczenie, które już jest dostępne w naszym narodzonym na nowo duchu i uwolnić je w naszym ciele, usuwając w ten sposób z naszego życia Szatana i jego warownie.

Świętość jest owocem, a nie korzeniem zbawienia. Innymi słowy, świętość jest produktem ubocznym relacji z Bogiem; ona nie generuje relacji z Bogiem. Naturą chrześcijanina jest chodzenie w światłości, a nie w ciemności. Kiedy będziemy należycie poinformowani o tym, kim jesteśmy i co mamy w Chrystusie, wtedy świętość będzie naturalnie z nas wypływała, ponieważ jest ona naszą naturą.