MOC CHWAŁY I UWIELBIENIA

Ewangelia Łukasza 19:39-40: Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu powiedzieli do niego: Nauczycielu, zgrom swoich uczniów. A on im odpowiedział: Mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wnet kamienie będą wołać.

EWANGELIA ŁUKASZA 19:29-40

Nie ma nic złego w uwielbianiu Boga. Wiele razy Pismo Święte do tego zachęca i to nakazuje. Powodem, dla którego faryzeusze byli tak zdenerwowani, było to, że nie uznali, że Jezus jest Bogiem. Rzeczywiście bluźnierstwem byłoby, gdyby Jezus przyjmował uwielbienie, jeśli nie byłby Bogiem. To jest kolejne potwierdzenie boskości Chrystusa.

Tylko Łukasz zapisuje sprzeciw faryzeuszy i odpowiedź Jezusa. To był triumfalny wjazd Króla Izraela, zapowiadany przez proroków i oczekiwany od wieków. Ta ekscytacja była nie do utrzymania. Gdyby ludzie odmówili uwielbienia Go, samo stworzenie wybuchnęłoby spontanicznym uwielbieniem. Żaden kamień nie powinien wykonywać tego, do czego Bóg powołał nas.

Zestawiając relacje wszystkich autorów opisujących, co mówiły tłumy, możemy wymienić: „Hosanna Synowi Dawida” (tylko Mateusz), „Błogosławiony” (Król” – Łukasz, „Król Izraela” – Jan)” który przychodzi w imieniu Pana. „Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które przychodzi w imieniu Pana” (tylko Marek). „Hosanna na wysokościach” (tylko Mateusz i Marek). „Pokój w niebie i chwała na wysokościach” (tylko Łukasz).

Według Księgi Izajasza 14:12-14, to pycha była powodem pierwszego grzechu Szatana. Chciał być jak Najwyższy Bóg. Jest jedna jedyna rzecz zarezerwowana tylko dla Boga –  to własnie uwielbienie, o które diabeł zawsze zabiegał. Jeśli diabeł nie może być tym, który przyjmuje chwałę, wówczas dąży do tego, by innych odciągnąć od oddawania prawdziwej czci Najwyższemu Bogu. To dlatego wychwalanie i uwielbianie Pana jest tak potężnym narzędziem przeciwko Szatanowi. On nie potrafi znieść, gdy uwielbiany jest Bóg. Uwielbiaj dziś Pana z całego serca.