WYPEŁNIONY BOGIEM

Ewangelia Jana 17:23 – Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.

EWANGELIA JANA 17:23

Bóg kocha nas tak samo, jak kocha Jezusa. Prawdziwe objawienie tego faktu przyspieszy naszą wiarę i pozwoli nam chodzić w Bożej pełni. Boża miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do wszystkiego, czym Bóg jest. „Bóg jest miłością” (1 List Jana 4:8).

Boża miłość nie jest jednowymiarowa. Ona ma szerokość, długość, wysokość i głębokość, które mogą być pojęte tylko przez objawienie i znajomość Ducha Świętego. Ci, którzy mają tylko powierzchowną znajomość Bożej miłości, są jak osoba, która patrzy na jednowymiarowy obraz prawdziwej rzeczy.

W Liście do Efezjan 3:19 Paweł modli się o nas, żebyśmy poznali miłość Boga, która przewyższa wszelkie poznanie. Jak możemy znać miłość Boga, jeśli ona przewyższa poznanie? To brzmi sprzecznie. Greckie słowo, które przetłumaczono jako ‘znać’, w tym wersecie, to GINOSKO, które jest czasownikiem wyrażającym empiryczne poznanie, opartą na doświadczeniach wiedzę. Greckie słowo, które przetłumaczono jako ‘poznanie’ to GNOSIS, które jest rzeczownikiem oznaczającym wiedzę. Paweł po prostu modli się, żebyśmy doświadczyli miłości Boga, która przekracza zwykłą wiedzę teoretyczną.

Skoro prawdziwe objawienie Bożej miłości napełnia nas Bożą pełnią, wtedy bycie niepełnym Boga, musi oznaczać, że brakuje nam zrozumienia i doświadczenia Bożej miłości. Efektem końcowym posiadania zrozumienia i empirycznej znajomości Bożej miłości jest to, że będziemy napełnieni pełnią Bożą.