DOŚWIADCZENIE PONOWNEGO NARODZENIA

Ewangelia Jana 3:10 – Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?

EWANGELIA JANA 3:1-21

Greckie słowo przetłumaczone jako „nauczyciel” znaczy też „instruktor, doktor”. Nikodem był dobrze wykształconym teologicznie człowiekiem, a jednak nie miał najmniejszego pojęcia o czym mówił Jezus.

Relacja Nikodema z Bogiem była czysto teoretyczna. Wiedział wiele o Bogu, ale nie znał Boga osobiście. Jedność Jezusa z Bogiem była wyjątkowa i bardzo zaciekawiła Nikodema. Bóg był ojcem Jezusa.  To było obce dla Nikodema.

Jezus nie był wykształconym człowiekiem, a jednak znał Boga w sposób, w jaki żaden z teologów czy absolwentów seminarium nie znał. Zaskoczył Nikodema, kiedy powiedział mu, że jedyną drogą, by prawdziwie poznać Boga, jest doświadczenie ponownego narodzenia.

Podstawową rzeczą, która odróżnia chrześcijaństwo od religii, jest doświadczenie nowonarodzenia. Czyli wyróżnia nas nie tylko to, że mamy inną doktrynę niż pozostali.

Zostaliśmy zrodzeni z „góry”. Mamy w sercach żyjącego Jezusa we własnej Osobie. Chrześcijaństwo to relacja, a nie religia. Mamy prawdziwą wspólnotę z Bogiem jako naszym ojcem. Człowiek z doświadczeniem nowonarodzenia nigdy nie będzie zachwiany przez kogoś, kto ofiaruje przeciwny argument.