NASZA NADZIEJA JEST W WIECZNOŚCI

Ewangelia Łukasza 21:18-19: Ale [nawet] włos z waszej głowy nie zginie. Przez swoją cierpliwość zyskajcie wasze dusze.

EWANGELIA ŁUKASZA 21:15-22

Jezus powiedział, że uczniowie byli zdradzeni przez rodziców, braci, krewnych, przyjaciół, a niektórzy zostali nawet zabici. Mimo to, zadziwiającym stwierdzeniem Chrystusa jest to, że nawet włos z ich głowy nie zginie. Kontekst tego stwierdzenia mówi o tym, że niektórzy uczniowie nawet zginą, tak więc nie jest to obietnica, że fizycznie nic nigdy się nam nie stanie. To może dotyczyć tylko zmartwychwstania.

Greckie słowo przetłumaczone jako „zmartwychwstanie” oznacza: „stanie lub powstanie z miejsca”. Zmartwychwstanie to główne przesłanie doktryny Nowego Testamentu. Spośród trzynastu kazań zapisanych w księdze Dziejów Apostolskich, jedenaście z nich sugeruje lub nawiązuje do zmartwychwstania.

Nadzieją wierzącego jest zmartwychwstanie. Jest powiedziane, że to naturalne, ziemskie, przyziemne, zepsute, słabe, śmiertelne, haniebne ciało ma zostać podniesione, zmienione i upodobnione do duchowego, niebiańskiego, nadziemskiego, niezniszczalnego, chwalebnego, pełnego mocy i nieśmiertelnego ciała. Jest to pełnia, która została zakupiona dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Chrystusie.

Pan patrzy na wszystko w świetle wieczności. Człowiek zwykle patrzy w kontekście swojego krótkiego życia na ziemi. Z ludzkiego punktu widzenia osoba, która umiera za swoją wiarę w Jezusa, straciła bardzo wiele. Z punktu widzenia Jezusa, męczennik nie stracił zupełnie niczego. Nawet włosy na naszych głowach są policzone.

Cierpliwość, o której mówi tutaj Jezus to spokojna pewność, że Bóg wie o każdej krzywdzie, której doświadczyliśmy i że obficie wynagrodzi nam wszystko przy zmartwychwstaniu. Ta wiedza pozwala nam kontrolować nasze emocje w obliczu prześladowania (innymi słowy „pozyskujemy nasze dusze”), zamiast pozwalać naszym emocjom, aby nas zdominowały.