CZY MOŻESZ W TO UWIERZYĆ?

Ewangelia Łukasza 1:18 – I powiedział Zachariasz do anioła: Po czym to poznam? Bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku.

EWANGELIA ŁUKASZA 1:5-25

Zachariasz i Elżbieta byli sprawiedliwymi ludźmi (Ewangelia Łukasza 1:6), którzy wiele lat modlili się o dziecko. Czuli takie samo rozczarowanie i frustrację, jakie odczuwałoby wielu z nas, a jednak wciąż wierzyli Bogu. W końcu Pan odpowiedział na ich modlitwy i posłał swego anioła, by ogłosić dobrą nowinę.

Jaka była reakcja Zachariasza? Nie mógł w to uwierzyć! Właśnie ta rzecz, o którą się modlił, została mu ofiarowana, a on wątpił, że to prawda. Mimo to, Zachariasz otrzymał swój cud. Możliwe, że wiara jego żony wyciągnęła go z kłopotu.

Być może podobnie i ty modlisz się o dobre rzeczy. Możesz być nawet szczery i gorliwy, ale czy nie byłbyś zaskoczony, gdyby te modlitwy dziś się spełniły? Czy poczyniłeś przygotowania, aby Twoje modlitwy spełniły się?

Zanim rzeczywiście naród Izraelski został uwolniony z Egiptu, spożyli posiłek paschalny przez wiarę. Mieli spakowane torby i byli gotowi, by pójść. Powinniśmy oczekiwać spełnienia naszych modlitw.

Wyobraź sobie teraz, co czułbyś albo co byś zrobił, gdybyś w tej minucie otrzymał odpowiedź na twoje modlitwy. Następnie, tak bardzo jak to możliwe, zacznij myśleć i działać w ten sposób. Zobaczysz, że cała twoja postawa zmieni się i skupisz się na swojej odpowiedzi zamiast na problemie.