NOWE BOŻE STWORZENIE

Ewangelia Jana 12:23 – A Jezus im odpowiedział: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony.

EWANGELIA JANA 12:20-23

Filip i Andrzej powiedzieli Jezusowi, że pewni Grecy, czyli poganie, którzy przyszli na święto, szukają Go. Jezus usługiwał innym poganom, ale tu po raz pierwszy przychodzą oni po to, żeby Go zobaczyć, a nie żeby coś dla nich uczynił. Najwidoczniej był to znak dla Jezusa, że Jego czas nadszedł i nie może już dłużej ograniczać swojej służby tylko do Żydów. Zatem czyni oświadczenie o swojej śmierci i uwielbieniu, które mogłoby rozbić ścianę dzielącą Żyda i poganina.

Istniała fizyczna ściana symbolizująca ten rozdział w jerozolimskiej świątyni. Poganie mogli wejść jedynie do wyznaczonego miejsca w świątyni zwanego dziedzińcem pogan, ale kamienna ściana wysokości ok. 1,5 m powstrzymywała ich przed wejściem dalej. Znak stojący przed ścianą informował: „Żaden człowiek innego narodu nie ma prawa wejść, ktokolwiek zostanie zatrzymany jest sam sobie winien śmierci”.

Wiele zasad i reguł dzieliło Żydów i pogan przez wieki. Dzieło Chrystusa na krzyżu obaliło to oddzielenie poprzez usunięcie Prawa i w ten sposób usunęło barierę między tymi dwoma grupami. Zamiast  zmieniać pogan w Żydów, Bóg stworzył całkiem nowe stworzenie.

To jak skrzyżowanie konia i osła. Rezultatem tego nie jest ani koń ani osioł, ale całkiem nowe zwierzę zwane mułem.

W nowotestamentowym Kościele nie ma czegoś takiego jak Żyd czy poganin, niewolnik czy wolny, bo Bóg stworzył coś całkowicie nowego. To jest „nowego człowieka”, nowe stworzenie w Chrystusie, Kościół, Ciało Chrystusa, pełnię Tego, który wszystko we wszystkich napełnia (List do Efezjan 1:23).

Pamiętaj kim jesteś „w Nim”.