POKORA PRZED ZASZCZYTEM

Ewangelia Mateusza 18:4 – Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

Ewangelia Mateusza 18:1-5; Ewangelia Marka 9:30-37; Ewangelia Łukasza 9:46-48

Interesujące jest to, że Jezus użył przykładu małego dziecka do zilustrowania tego, czym jest pokora. Prawdą jest to, że małe dzieci są czyste i pokorne, czego wielokrotnie brakuje dorosłym, jednak z całą pewnością nie są one bezinteresowne. Dziecko przychodząc na świat jest całkowicie skoncentrowane na sobie, pragnie tego, czego chce i kiedy chce. Zadaniem rodziców jest wyplenienie z dziecka owego skupienia na sobie.

Jedną z charakterystycznych cech pokory jest zależność od Boga, a nie poleganie na sobie samym. Prawda oparta na pokorze będąca kluczem do wielkości i sukcesu nie jest niczym nowym. Jezus, chodząc w pokorze jak nikt przed Nim, nadał tej prawdzie nowe znaczenie.

Ścieżka samozaparcia wobec wywyższania się jest dokładnym przeciwieństwem drogi tego świata, jaką jest gloryfikowanie samego siebie kosztem innych osób. Ścieżka pokory nie mogłaby zostać osiągnięta, gdyby Bóg nie istniał. Po prostu zostalibyśmy podeptani.

Pokora jest krokiem wiary wiary w to, że Bóg jest sędzią i tego, że wywyższenie pochodzi od Niego (Psalm 75:67) oraz pewnością tego, iż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę (1 List Piotra 5:5). Uniżenie się, jest ufaniem Bogu, a nie poleganiem na sobie samym. Z tego też powodu łatwo jest być pokornym w momencie, kiedy coś się nam nie udało, i odwrotnie, jest rzeczą trudną być pokornym, kiedy osiągnęliśmy wielki sukces. Dokładnie z tego powodu Paweł rozkazał Tymoteuszowi, aby nie stawiał nowicjusza na pozycji przywódczej w kościele. Samowystarczalność i samouwielbienie jest oznaką pychy, podczas gdy przeciwieństwem tego jest samozaparcie i poleganie na Bogu.

Królestwo Boże opiera się na pokorze, która stoi przed wywyższeniem. Boża miłość jest bezinteresowna, co można zobaczyć w postępowaniu samego Jezusa. Pycha prowadzi do sporów (Przypowieści Salomona 13:10).  Pamiętajmy, że pokora jest kluczem do chodzenia w miłości względem naszych braci i sióstr w Panu.