ŻYCIE WIECZNE – ŻYCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI

Ewangelia Jana 3:16 – Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna , aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

EWANGELIA JANA 3:1-21

Większość ludzi skupia się na części wersetu, która obiecuje, że nie zginiemy. Chociaż jest to niewątpliwie wspaniała obietnica, to nie na tym skupia się ten werset. Głównym celem przyjścia Jezusa na ziemię nie było przebaczenie grzechów, ale ofiarowanie nam wiecznego życia.

Grzech oddzielił nas od Boga, więc Jezus rozprawił się z nim. Jego zapłata za grzech była tylko krokiem w stronę Jego najwyższego celu – pojednania człowieka z Bogiem. Jeśli ktoś wierzy, że Jezus umarł za jego grzechy, a nie wchodzi w bliską relację z Bogiem, którą Jezus uczynił dostępną, omija go życie wieczne.

Życie wieczne nie określa długości życia, ale jego jakość. Życie wieczne jest intymnością z Ojcem i Jezusem (Ewangelia Jana 17:3). Wielu ludziom uczyniono „niedźwiedzią przysługę” mówiąc, że Jezus przyszedł, aby przebaczyć nasze grzechy i na tym koniec. Jeśli to byłoby wszystko, czego dokonał, byłoby to cudowne i znacznie lepsze niż to, na co zasługujemy, ale jednocześnie znacznie mniejsze niż On rzeczywiście osiągnął.

Już dzisiaj wykorzystaj całkowicie swoje zbawienie i przejdź ponad podstawowe przebaczenie naszych grzechów – przejdź do intymności z Wszechmocnym Bogiem.