BOŻY WYBÓR DLA NAS

Ewangelia Mateusza 14:2728: Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, to ja jestem! Nie bójcie się! Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.

EWANGELIA  MATEUSZA 14:22-33

Bardzo ważnym jest przeanalizowanie wypowiedzi Piotra. Piotr był poruszony do głębi, kiedy zobaczył Jezusa kroczącego po wodzie i chciał zrobić to samo. Chociaż tak naprawdę nie ma niczego złego w takim pragnieniu, to prośba, jaką przedłożył Jezusowi, była całkowicie zła. Nie zapytał Pana, czy On chce, aby do niego przyszedł po wodzie albo czy sam miał wystarczająco wiary, by to uczynić. Zamiast tego powiedział: „Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie”. Co miał odpowiedzieć Jezus? „To nie ja. Nie przychodź”?

Nie ma w Bożym Słowie innych przykładów chodzenia kogokolwiek po wodzie. Jezus miał określony powód, aby iść po wodzie; jednak Piotr chciał po prostu sprawdzić, czy on mógłby też to zrobić. Bóg pozwoli nam zrobić rzeczy, które nie są Jego doskonałą wolą dla nas.

Wiele razy sami utrudniamy wypełnienie  naszych  modlitw z powodu sposobu, w jaki prosimy o Boże rzeczy. Pytamy: „Czy chcesz, żebym zrobił to czy to Panie?”. A Pan może nie chcieć dla nas żadnej z tych rzeczy. Powinniśmy zaproponować Mu trzeci wybór: „żadne z powyższych”. Powinniśmy zaufać Bożej mądrości, a nawet pozwolić Mu dokonać wyboru.