PRZYGOTUJ SIĘ NA JEZUSA

Ewangelia Mateusza 24:38 – Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki (…)

EWANGELIA MATEUSZA 24:38-39

Jezus przepowiada, że podczas Jego powrotu ludzie będą tacy, jak za dni Noego, zdominowani przez przemijające sprawy tego świata, a nie przez wieczne duchowe prawdy. Przed powtórnym przyjściem Pana będzie się działo wiele znaków wskazujących, że ten czas jest już bliski, ale niewielu ludzi zwróci na nie uwagę. Zaprzątnięcie sprawami tego życia może nas przytępić na odbiór świata duchowego.

Pan łagodnie, ale poważnie wskazuje, jak ważna jest gotowość na Jego powrót. Tak samo, jak złodziej przychodzi wtedy, kiedy ludzie najmniej się go spodziewają, tak samo nasz Pan powróci w czasie, w którym ludzie nie będą Go wypatrywać.

Nie stanie się tak dlatego, że Pan pragnie wszystkich zaskoczyć, by się przekonać, ilu ludzi może przyłapać na braku gotowości. Wręcz przeciwnie, On przynagla nas, abyśmy byli uważni i przygotowani. Jezus podał nam znaki końca czasów, aby nam pomóc w przygotowaniu. On po prostu prorokuje, że w dniach końca zapanuje stan apatii, który uśpi nawet wiernych, jeśli nie będą zważać na Jego słowa.

Wierzący nie będą zebrani na jakimś górskim szczycie, czekając na powrót Pana. Oni będą wykonywać swoje codzienne czynności. Pan nam powiedział: „Czyńcie tak, aż wrócę” (Ewangelia Łukasza 19:13, KJV). Powinniśmy być gotowi na powrót Pana w każdej chwili, jednakże pracując tak, jakby Jego powrót był wciąż bardzo odległy.