WIARA DO PRZEBACZANIA

Ewangelia Łukasza 17:5 – I powiedzieli apostołowie do Pana: Dodaj nam wiary.

EWANGELIA ŁUKASZA 17:5

Warto odnotować, że apostołowie poprosili Jezusa o zwiększenie ich wiary po tym, jak Jezus powiedział im o przebaczeniu. Widzieli wszystkie wspaniałe cuda, których dokonywał Jezus, ale to nigdy ich nie natchnęło do tego, aby poprosić Jezusa o większą wiarę. To prawda – chodzenie w miłości i przebaczeniu względem siebie nawzajem wymaga takiej samej wiary, jak każdy cud, w który kiedykolwiek będziemy wierzyć.

Podstawą przebaczenia jest miłość i miłosierdzie Boga. Tylko dlatego, że Bóg pierwszy nas ukochał i przebaczył nam, my możemy kochać i przebaczać innym. Jeśli sami nie chodzimy w Bożym przebaczeniu, nie usłużymy nim innym. On nam przebaczył zanim się opamiętaliśmy lub poprosiliśmy o przebaczenie.

Pismo Święte wzywa nas do przebaczenia, tak jak Chrystus nam przebaczył. Bóg zaoferował nam Swoje przebaczenie, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tak więc przebaczenie zostało zaoferowane wszystkim, bezwarunkowo. Ale tylko ci, którzy przyjęli zaoferowane im przebaczenie poprzez pokutę, opamiętanie się i wiarę, są przyjęci jako Boży synowie.

Mamy przebaczać innym ich przewinienia, tak jak Bóg przebaczył nam nasze przewinienia. Przebaczamy bez względu na to, czy dana osoba się opamiętała lub czy chce naszego przebaczenia. Ale nie możemy w pełni przywrócić relacji z daną osobą, dopóki z jej strony nie nastąpi opamiętanie. Niezrozumienie różnic pomiędzy przebaczeniem a przywróceniem spowodowało, że niektórzy wystawili się na pastwę pozbawionych skrupułów ludzi i cierpią tego tragiczne skutki. W małżeństwie powinniśmy przebaczać naszemu współmałżonkowi wszystko, nawet cudzołóstwo. Ale jeśli ze strony współmałżonka nie widać prawdziwej pokuty i opamiętania, głupstwem byłoby zaufanie mu lub jej w sytuacjach wywołujących seksualną pokusę. Powinniśmy przebaczyć naszemu biznesowemu partnerowi okradanie nas bez względu na to, czy się opamiętał, czy nie, ale to nie oznacza, że powinniśmy teraz wchodzić w sytuacje, w których mu to ponownie umożliwimy. Zupełne przywrócenie relacji jest zależne od pokuty, opamiętania się. Chodź dzisiaj w przebaczeniu.