ZNAJOMOŚĆ BOŻEJ WOLI TO ZA MAŁO

Ewangelia Łukasza 1:34 – Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?

EWANGELIA ŁUKASZA 1:26-38

Porównaj pytanie Marii i odpowiedź Gabriela z pytaniem, które Zachariasz zadał Gabrielowi i odpowiedzią, którą otrzymał (Ewangelia Łukasza 1:18-20). Odkryjesz, że pytania są podobne, ale odpowiedzi są całkowicie odmienne.

Oboje, Maria i Zachariasz, zapytali, jak te cuda się dokonają, ale jest oczywiste, że Maria pytała „jak” w wierze, podczas gdy Zachariasz pytał „jak” w niewierze. Biblia jasno naucza, że niewiara nie podoba się Bogu (List do Hebrajczyków 11:6), jednak Pan nie ma nic przeciwko, żebyśmy dopytali Go o instrukcję tak, abyśmy mogli współpracować z Jego wolą w naszym życiu.

Abram wiedział, że Bożą wolą dla niego jest to, żeby miał syna, lecz Abram i Saraj wyszli z własnym planem, który kosztował ich i cały świat wiele zmartwienia (I Księga Mojżeszowa 16:1-6). Abram uniknąłby wielu problemów, gdyby zapytał Pana, jak On dokona tego cudu.

Gdyby Maria nie zapytała anioła, mogłaby uznać, że Jezus zostanie poczęty w naturalnym związku jej i Józefa. To mógłby być poważny błąd. To mogłoby wykluczyć ją z bycia użytą przez Boga.

Nie wystarczy tylko znać Bożą wolę. Powinniśmy trwać w poszukiwaniu Pana, aż poznamy Boży plan, by osiągnąć tę wolę.