POKORA PONAD DUMĄ

Ewangelia Jana 3:30 – On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym.

EWANGELIA JANA 3:22-36

Jan Chrzciciel spędził 30 lat przygotowując się do swojej służby. Nie cieszył się normalnymi korzyściami dzieciństwa czy dojrzewania. Żył na pustyni, oddzielony dla Boga (Ewangelia Łukasza 1:80).

Przez prawie sześć miesięcy cieszył się sukcesem w swojej służbie, jak żaden inny człowiek. Rozpoczął głoszenie na pustyni, a nie w centrum handlowym. A i tak tłumy ludzi ciągnęły do niego.

Stał się najbardziej wpływowym człowiekiem w Izraelu i nawet podbił serca rzymskich przywódców. Wszystko szło po jego myśli.

Potem ochrzcił Jezusa i ogłosił Go długo wyczekiwanym Mesjaszem (Ewangelia Mateusza 3:13-17; Ewangelia Jana 1:29). Od tego czasu tłumy, które wcześniej szły za Janem, zaczęły podążać za Jezusem
nawet w większej liczbie (Ewangelia Jana 3:26). Jego uczniowie opuścili Jana i poszli za Jezusem (Ewangelia Jana 1:36-37). To zniszczyłoby większość ludzi.

A jednak, kiedy był o to pytany, Jan odpowiedział „On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym.” To z pewnością jedna z cech, która czyniła Jana Chrzciciela największym ze wszystkich starotestamentowych proroków (Ewangelia Mateusza 11:11). Później Jezus ujawnił, że „kto z was jest największy, będzie waszym sługą”(Ewangelia Mateusza 23:11). Jan jest jednym z największych przykładów pokory w Biblii (Księga Przysłów 18:12).