ZWYCIĘSTWO – ZAOPATRZENIE

Ewangelia Mateusza 6:13 – I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.

 EWANGELIA MATEUSZA 6:9-13

Pokuszeniem może być trudna sytuacja albo nacisk. Wbrew powszechnej opinii, Bóg nie jest źródłem naszych pokus (List Jakuba 1:13). Kiedy jesteśmy pod presją, ważne, byśmy uświadomili sobie, że Bóg nie próbuje złapać nas w pułapkę. To szatan jest nazwany kusicielem (Ewangelia Mateusza 4:3; 1 List do Tesaloniczan 3:5). Dlaczego więc Jezus uczy nas modlić się, żeby Ojciec nie wystawiał (nie prowadził do) na pokusę? To po prostu prośba o kierowanie, żebyśmy byli wybawieni od złego.

Sam Jezus był kuszony przez szatana (Ewangelia Mateusza 4; Ewangelia Łukasza 4). On całkowicie ufał Bogu w sprawie zaopatrzenia, ochrony i celu. Ojciec nie poprowadziłby nas do pokusy, tak jak nie odmówiłby nam dziennego chleba. Ale jak stwierdzono w Liście Jakuba 4:2: „Nie macie, bo nie prosicie”. „Daj nam naszego powszedniego chleba” i „nie wystawiaj nas na pokusę” to po prostu prośby o coś, co już zostało dla nas zapewnione. Ta część modlitwy służy nam za przypomnienie o obiecanej Bożej ochronie (Psalm 91) i daje nam okazję do uwolnienia naszej wiary i przywłaszczenia tego, co już zostało zapewnione.

„Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść” (1 List do Koryntian 10:13). Zwycięstwo zademonstrowane przez Jezusa jest dla nas dostępne. „Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1 List do Koryntian 15:57). On ci to dał. Uwierz i przyjmij to.