PODĄŻAJ ZA PROWADZENIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Ewangelia Mateusza 25:14 – [Królestwo niebieskie] bowiem podobne [jest] do człowieka, który odjeżdżając, zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra.

EWANGELIA MATEUSZA 25:14

Przypowieść o talentach jest kontynuacją wątku o gotowości na powrót Pana, ale równie mocno wskazuje na to, że jesteśmy odpowiedzialni przed Panem za dary, które nam dał. Pan zamierzył, abyśmy używali tych darów do poszerzania Jego Królestwa, a nie trzymali je w ukryciu.

Przypowieść ta pokazuje również, że Pan postępuje ze Swoimi sługami według ich indywidualnych obdarowań i zdolności. Słudzy, którzy podwoili pieniądze Pana, doznali takiej samej czci, pomimo tego, że pierwszy z nich przyniósł Panu dwa i pół razu większy zysk niż drugi. Praca każdego człowieka zostanie osądzona na podstawie jej rodzaju, a nie jej rozmiaru.

Dzisiaj większość ludzi zaprzątnięta jest wielkością służby, zamiast jej jakością. Pan wynagrodzi nas na podstawie tego, jak dobrze sobie poradziliśmy, a nie jak wiele zrobiliśmy. Ci, których dokonania nie były zarządzone przez Ducha Świętego, będą patrzeć, jak ich dobre uczynki płoną w dniu, kiedy staniemy przed Panem, a On podda naszą pracę próbie. Ci, którzy postępowali tylko pod prowadzeniem Ducha Świętego zobaczą, że ich praca przetrzyma próbę i otrzymają za nią nagrodę.

Wiele osób wybiera wykonywanie dobrych uczynków z myślą, że Bóg będzie zadowolony. Tym, co podoba się Bogu, jest nasza pozytywna odpowiedź na Jego prowadzenie – wiara – (List do Hebrajczyków 11:6). Zostaliśmy stworzeni z celem i każda osoba ma dany przez Boga plan dla swojego życia. Jeżeli nasze czyny nie są zgodne z Bożym planem dla naszego życia, nie przetrzymają testu Bożego ognia.