BÓG NAS LUBI

Ewangelia Mateusza 18:14 – Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych.

Ewangelia Mateusza 18:12-14

Jedną z najwspanialszych, a także najtrudniejszych do zrozumienia prawd w Biblii jest to, że jesteśmy obiektem Bożej miłości. Bóg nie ulitował się jedynie nad nami lub nie poczuł nagle moralnego obowiązku, aby nas zbawić. On nas zbawił z powody Swojej nieskończonej miłości do nas (Ewangelia Jana 3:16).

Bóg kocha ludzi. On kocha nawet tych, którzy zboczyli z drogi. Jezus powiedział w jednej z przypowieści (Ewangelia Łukasza 15:7): „Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty”.

Kiedy doświadczamy zmieniającej życie mocy Chrystusa, pojawia się tendencja stania się surowym i niecierpliwym względem innych, którzy prowadzą swoje życie bez Niego. Czasami zapominamy, że to miłość i dobroć Boża doprowadziła nas do pokuty (List do Rzymian 2:4) i zaczynamy potępiać oraz osądzać zgubionych. Nie jest to postawa, jaką przejawiał Jezus ani taka, jaką by chciał, abyśmy my mieli względem innych.

„Nawet wtedy, kiedy byliśmy duchowo martwi z powodu naszych grzechów, Boża cierpliwość pracowała na naszą korzyść. Bóg był tolerancyjny, cierpliwy i dobry względem nas. Obfitował w dobrą wolę, współczucie oraz pragnął nam pomagać. Jego usposobienie było życzliwe, pełne współczucia oraz przebaczenia. Jego pragnieniem dla nas było obfite zaopatrzenie, aby złagodzić nasze cierpienie oraz przynieść nam umorzenie grzechów. On to uczynił dając nam życie w miejsce śmierci.

Wraz z Chrystusem zbawienie to zostało nam darowane. Dzięki Jego łasce, dobroci i przychylności jesteśmy zbawieni. To wszystko było rezultatem niezmierzonej Bożej miłości, którą nas umiłował, zawsze szukając naszego dobra. Bóg nas lubi” (parafraza Listu do Efezjan 2:45). Bóg CIĘ kocha!