BOŻE POJĘCIE WIELKOŚCI

Ewangelia Łukasza 3:20 – …wtrącił Jana do więzienia.

EWANGELIA MATEUSZA 4:12; EWANGELIA MARKA 1:14, 17-18; EWANGELIA ŁUKASZA 3:19-20; EWANGELIA JANA 4:1-3

Jan spędził 30 lat przygotowując się do sześciomiesięcznej służby, po której został wtrącony do więzienia na półtora roku i ostatecznie ścięty. Wielu nie oceniłoby jego życia jako bardzo owocnego, a jednak Jezus powiedział o Janie, że był największym spośród wszystkich żyjących do tej pory (Ewangelia Mateusza 11:11).

Wielkość Jana nie polegała na jego własnym sukcesie, ale na sukcesie kogoś innego. Jan poruszył serce całego narodu do oczekiwania na ich Mesjasza. Służba Jezusa zawdzięczała wiele pracy Jana. Jan przygotował ludzi na spotkanie z ich Bogiem (Księga Malachiasza 3:1).

W naszym społeczeństwie nastawionym na sławę niewielu chce być na drugim planie albo tylko zapowiadającym głównego mówcę. Zaadaptowaliśmy poczucie, że jeśli nie jesteśmy w centrum uwagi, to jesteśmy niczym. Nie tak widzi te sprawy Bóg.

Kiedy Pan będzie rozdzielał nagrody w niebie, możemy być zaskoczeni tym, jak On określa wielkość. Wielu ludzi, którzy na tej ziemi nie otrzymują uznania, będą świecić jak gwiazdy w wieczności. Pan osądzi nasze czyny na podstawie tego, jakiej były jakości, a nie wielkości (1 List do Koryntian 3:13).