MOC DO ŻYCIA ŚWIĘTYM ŻYCIEM

Ewangelia Jana 12:31 – Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.

EWANGELIA JANA 12:31

Jedynym powodem, dla którego Szatan ma jakiekolwiek prawo, żeby być księciem albo rządzić nami, jest to, że poprzez grzech podporządkowaliśmy się mu (Księga Rodzaju 6:16). Odkąd Jezus „nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo” (1 List Piotra 1:24), Szatan już dłużej nie ma mocy i władzy nad tymi, którzy przyjęli dar zbawienia od Jezusa. Szatan został „wyrzucony precz” – odarty z mocy, jaką miał. Teraz może jedynie zwodzić, a jeśli uwierzymy w jego kłamstwa, zatrzymujemy przepływ Bożego błogosławieństwa w naszym życiu.

Powodem, dla którego wierzący powinien żyć świętym życiem uniknięcie szatańskiej niewoli. Kiedy jesteśmy posłuszni grzechowi, sami siebie czynimy poddanymi Szatanowi, autorowi tego grzechu. Bycie poddanym grzechowi oznacza bycie poddanym osobie, Szatanowi. Bóg nie przypisuje nam grzechu, ale diabeł tak. Nasze czyny uwalniają w nas albo moc Szatana albo moc Boga.

Chociaż Bóg nie przypisuje nam grzechów, nie możemy sobie pozwolić na „luksus” grzeszenia, ponieważ to daje Szatanowi przystęp do nas. Kiedy chrześcijanin grzeszy, daje diabłu okazję, by wniósł śmierć do jego życia, a sposobem na zatrzymanie tego procesu jest wyznanie grzechu. Bóg jest wierny i sprawiedliwy, by uwolnić w naszym ciele przebaczenie, które już jest obecne w naszym nowonarodzonym duchu, a tym samym usunąć Szatana i jego warownie.

Ktoś, kto oddaje się grzechowi, staje się w rzeczywistości niewolnikiem diabła, podczas gdy ten, kto jest posłuszny sprawiedliwości, oddaje samego siebie Panu. To właśnie dlatego chrześcijanin powinien żyć świętym życiem.