DYSCYPLINA WNOSI ŻYCIE

Ewangelia Mateusza 18:18-19:  Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie.

EWANGELIA MATEUSZA 18:15-19

Wersety 18 i 19 mają wiele zastosowań, ale w kontekście odnoszą się w szczególności do dyscypliny w kościele. Niektórzy mogą uważać, że dyscyplina kościelna ma jedynie symboliczne znaczenie i nie ma realnego wpływu. Jednakże Jezus wyjaśnia, że w duchowej rzeczywistości, dyscyplina, która jest kierowana przez Ducha Świętego, posiada wielką moc.

Przykazania biblijne dotyczące dyscypliny w kościele mają na celu wspomóc brata lub siostrę, którzy żyją w grzechu, jak również mają za zadanie ochronić innych członków ciała przed tym grzechem. Jeśli osoba, która jest dyscyplinowana opamięta się, cel został osiągnięty i nie powinny być podejmowane żadne inne działania. Dyscyplina kościelna jest dwustopniowa. Jest związana z wycofaniem się zarówno z relacji jak i ze wstawiennictwa.

Właściwe wstawiennictwo rzeczywiście jest w stanie powstrzymać Szatana pomimo tego, że dana osoba dopuszcza się poważnego grzechu. Dobrą rzeczą jest, kiedy taka osoba korzysta z owej wolności, aby pokutować i powrócić do Boga. Jeśli jednak wykorzystuje ona wolność, aby grzeszyć więcej, nadchodzi czas, kiedy taka forma wstawiennictwa przestaje być dla niej z korzyścią. W takiej sytuacji, wstawiennictwo skierowane przeciwko atakom Szatana powinno zostać zaprzestane, a my powinniśmy zatrzymać grzechy tej osoby na niej, aby dłużej nie doświadczała wsparcia, unikając śmierci, będącej owocem jej grzechu (List do Rzymian 6:23). Możemy mieć nadzieję, że kiedy osoba taka zacznie zbierać to, co zasiała, w konsekwencji doprowadzi ją to do zwrócenia się do dobroci Bożej, której niegdyś doświadczała. Do tego właśnie odnosi się związywanie i rozwiązywanie w powyżej przytoczonym wersecie. Ma ono wpływ na niebo i ziemię.