POZNANIE BOGA JEST NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM

Ewangelia Mateusza 6:21 – Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce.

EWANGELIA MATEUSZA 6:19-21

Z Bożego Słowa można wyodrębnić wersety, które mogą być interpretowane, że posiadanie pieniędzy i bogactw jest złe. Są jednak inne wersety mówiące, że bogactwo jest błogosławieństwem. Zgodność pomiędzy tymi dwoma pozornie sprzecznymi stanowiskami jest taka, że pieniądze nie są ani dobre ani złe. To miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, a wielu popełniło grzech umiłowania pieniędzy, nie mając nawet grosza (1 List do Tymoteusza 6:10). Miłość do rzeczy (pożądanie) jest bałwochwalstwem i do tego odnosi się tutaj Jezus.

Ponieważ tak łatwo jest pożądać pieniędzy i tego, co mogą zapewnić, Pan ustanowił system, zgodnie z którym powodzenie jest efektem ubocznym stawiania Boga na pierwszym miejscu. W Ewangelii Mateusza 6:33 jest stwierdzenie: „Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. Nie powinniśmy odrzucać błogosławieństwa dobrobytu, tak jak i go pożądać, co jest bałwochwalstwem.

Powodem, dla którego nie powinniśmy gromadzić skarbów tu na ziemi, jest to, byśmy nie odrywali naszych serc od Bożych spraw. Kluczem do sukcesu w Królestwie Bożym jest koncentracja na jednym celu. Nie mamy takiej zdolności, by dawać z siebie wszystko w dwóch dziedzinach jednocześnie. Jeśli po prostu postawimy Boga i Jego Królestwo na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach naszego życia, On doda nam całe bogactwo, jakiego potrzebujemy. Co jest cenniejszego czy ważniejszego niż poznanie Jego samego?