UCIECZKA PRZED POTĘPIENIEM

Ewangelia Mateusza 26:2 – Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha, a Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie.

EWANGELIA MATEUSZA 26:2

Krzyżowanie było częstym widokiem w Izraelu. Pismo Święte wspomina o nim po raz pierwszy w odniesieniu do Egipcjan (Księga Rodzaju 40:19). Według Prawa Mojżeszowego każdy, kto został zawieszony na drzewie, był przeklęty przez Boga (Księga Powtórzonego Prawa 21:22-23).

Porażka w przestrzeganiu Prawa ściągała przekleństwo. Chwała Bogu za to, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa Prawa ponosząc je za nas. Teraz, dzięki Chrystusowi, nigdy nie otrzymamy od Boga przekleństwa pomimo tego, że wciąż jesteśmy Prawu w jakiś sposób nieposłuszni. Wymagania sprawiedliwości zostały zaspokojone, kiedy Jezus umarł zgodnie z Prawem, które my złamaliśmy, ponosząc zapowiedzianą przez nie karę – przekleństwo.

Nie ma żadnego potępienia ze strony Prawa względem nas, ponieważ umarliśmy w Nim.

Chrześcijanin, który nadal chodzi w potępieniu, jest potępiany przez diabła lub przez samego siebie. To nie Bóg nas potępia (List do Rzymian 8:34). To Prawo wystawiło przeciwko nam skazujący wyrok Boga.

W języku angielskim, kiedy władza orzeka, że budynek nie nadaje się do użytku, zostaje on „potępiony” i musi zostać zburzony. Tak samo, kiedy Szatan nas potępia, sprawia on, że czujemy się niezdatni do użycia i jesteśmy gotowi do zniszczenia. Skoro jednak chrześcijanin nie znajduje się już dłużej pod Prawem, nie powinien czuć się potępiony lub niezdatny do użycia. Zostaliśmy przyjęci przez Ojca poprzez Jezusa.

Bóg przekonuje o grzechu, ale nie potępia (List do Rzymian 8:34). Przekonywanie dokonuje się tylko i wyłącznie dla naszego dobra, bez żadnej złośliwości, natomiast potępienie zawiera w sobie karę. Szatan jest tym, który potępia chrześcijanina, ale Duch Święty dał nam moc, abyśmy uciekli temu potępieniu.