BEZGRANICZNE PRZEBACZENIE

Ewangelia Mateusza 18:33 – Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą?

Ewangelia Mateusza 18:21-35

Piotr sądził, że jest bardzo hojny, kiedy był gotów przebaczyć swojemu bratu 7 razy na dzień, jednak Jezus powiedział, że powinien przebaczać mu 490 razy w ciągu dnia. Byłoby rzeczą niemożliwą, aby ktoś zgrzeszył przeciwko tobie 490 razy na dzień. Tak naprawdę Jezus mówi, że przebaczenie z naszej strony powinno być bezgraniczne.

Kiedy jesteśmy obrażeni lub zranieni, wówczas często czujemy się usprawiedliwieni aby trzymać urazę. Prawo Starego Testamentu wyraziło to poprzez zasadę: „oko za oko, ząb za ząb” (II Księga Mojżeszowa 21:2325). Dopóki nie zostało zapłacone za wykroczenie, dopóty nie czuliśmy się wolni, aby przebaczyć. Jednak Bóg rozprawił się ze wszystkimi wykroczeniami człowieka umieszczając grzech na doskonałym Zbawcy, który został osądzony zamiast każdego grzesznika. Żądanie, aby inni zasłużyli sobie na nasze przebaczenie, nie jest postępowaniem na wzór Chrystusa. Jezus umarł za grzechy każdego człowieka, zapewniając i nam przebaczenie, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami; dlatego i my powinniśmy postępować w podobny sposób.

Przypowieść ta kładzie nacisk na to, że kiedy ludzie postępują źle względem nas, wówczas powinniśmy przypomnieć sobie wielką łaskę, jaką obdarzył nas Bóg i odpowiedzieć podobnie. Jakikolwiek dług, który ktoś mógłby nam być winny, jest nieistotny w porównaniu do długu, który został nam darowany. Powinniśmy darzyć współczuciem innych, tak jak Chrystus postąpił wobec nas.

Jeśli Bóg oczekuje od nas przebaczania naszemu bratu, który zgrzeszył przeciwko nam 490 razy w ciągu dnia (tak naprawdę nieograniczoną ilość razy), z całą pewnością Ten, który jest miłością, nie potraktuje nas inaczej. Przebaczenie, które otrzymaliśmy od Pana, jest nieskończenie wspanialsze aniżeli jakiekolwiek przebaczenie, o które moglibyśmy być kiedykolwiek poproszeni względem innych.