BÓG JEST NAJWIĘKSZYM DAWCĄ

Ewangelia Jana 4:10 – Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej.

EWANGELIA JANA 4:10

Jezus poprosił tę kobietę, by dała mu wody do wypicia, ale nie o wodę Mu chodziło. On chciał podarować tej kobiecie życie wieczne.

Bóg jest największym dawcą, jaki istnieje. On żyje po to, by dawać. Jeśli o coś nas prosi, to możemy być pewni, że robi to tylko po to, żeby to pomnożyć i oddać nam z powrotem.

Bóg nie jest zainteresowany wodą, którą możemy Mu dać. Nie możemy Mu ofiarować czegoś, co już ma. Bóg chce nas. A prosząc nas o nasz czas i pieniądze czy pragnienia, tak naprawdę prosi, byśmy dali Mu siebie.

Wielu odeszło od Boga zasmuconych, tak jak młody bogacz, ponieważ myśleli jedynie o tym, co musieliby porzucić (Ewangelia Marka 10:22). Wszystkie nasze dokonania i cały dobytek jest niczym w porównaniu z tym, co Bóg daje nam w zamian.

Tak jak Jezus odwrócił zainteresowanie tej kobiety w kierunku tego, co mógł jej ofiarować, musimy skupić naszą uwagę na tym, co Bóg dał nam w Chrystusie. Nie jest głupim ten, kto rezygnuje z tego,
czego nie może zatrzymać, żeby otrzymać to, czego nie utraci.