WRAŻLIWOŚĆ NA WŁAŚCIWE RZECZY

Ewangelia Marka 6:52: Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe.

EWANGELIA MARKA 6:45-52; EWANGELIA JANA 6:15-21

O osobie z twardym sercem myślimy przeważnie, że jest w okropnym buncie wobec Boga. Rzeczywiście, jest prawdą, że zbuntowana osoba ma zatwardziałe serce, ale w tej sytuacji Słowo ma na myśli serca uczniów, które są odrętwiałe („zatwardziałe” KJV). „Oni się bardzo zdumiewali i dziwili” widząc Jezusa kroczącego po wodzie.

Słowo „zatwardzić” użyte w tym przypadku oznacza: „uczynić bezdusznym, nieugiętym lub o zimnym w duchu albo niewrażliwym na niego”.

Uczniowie nie nienawidzili Boga, ale raczej stali się tak wrażliwi na świat naturalny i jego ograniczenia, że byli przytłoczeni widząc Jezusa, który wykraczał poza jego prawa. Było tak dlatego, że mieli zatwardziałe serca.

Jeśli zachowaliby w pamięci cud, który dopiero co Jezus uczynił (nakarmienie pięciu tysięcy), nie byliby zdumieni widząc Jezusa kroczącego ku nim po wodzie. Ostatecznie, to Jezus zmusił ich do wejścia do łodzi i dlatego to On był za nich odpowiedzialny. Przebywał On w niewielkiej odległości od nich i był w środku tej burzy, więc był świadomy ich sytuacji. Powinni oczekiwać, że Jezus przyjdzie i ich uratuje, nawet jeśli musiałby iść po wodzie.

Wielu z nas jest bardziej wrażliwych na strach i zwątpienie niż na prawdę Bożego Słowa. Jest tak, ponieważ poświęcamy więcej czasu na myślenie o rzeczach, które budują strach i zwątpienie. Opisanego tu prawa o zatwardzeniu serc możemy użyć w pozytywny sposób. Właściwie to możemy „zatwardzić” serca na zwątpienie poprzez rozważanie tylko Bożego Słowa. Jest to możliwy i osiągalny cel, aby stać się tak wrażliwymi na Boga i wiarę, jak jesteśmy wrażliwi na Szatana i zwątpienie. Rozważaj dziś Boże Słowo.