JEDYNY KIERUNEK PATRZENIA

Ewangelia Mateusza 6:24 – Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

 EWANGELIA MATEUSZA 6:22-24

Jezus mówi o duchowym patrzeniu. Jeśli będziemy skupiać naszą uwagę (wzrok) na Jezusie, który jest Słowem, to wszystko, czym będziemy wypełnieni, będzie światłem Jego Słowa (Ewangelia Jana 1:1-14; Psalm 119:105). Kluczem do zwycięstwa jest wytrwałe dążenie do określonego celu (List do Filipian 3:13). Moc lasera wynika z faktu, że cała wiązka światła jest skupiona w jednym punkcie. Podobnie moc chrześcijanina ma źródło w tym, jak mocno jego patrzenie jest skoncentrowane na Jezusie, „twórcy i dokończycielu wiary” (List do Hebrajczyków 12:1-3).

Możesz mieć Boga i bogactwo, ale służyć możesz tylko jednemu z nich. W Ewangelii Mateusza 6:24 Pan wzmacnia to stwierdzenie mówiąc, że nie możemy służyć dwóm panom. Dlaczego? Ponieważ nie posiadamy takiej zdolności, by wiernie służyć im obu. Do jednego przylgniesz bardziej niż do drugiego. Nie możesz z całego serca służyć im obu. Po prostu nie mamy takiej mocy przerobowej, by dawać z siebie wszystko w dwóch dziedzinach jednocześnie. Bóg chce mieć wyłączność naszego skupienia, wyłączność naszego celu. On chce byśmy to Jemu służyli z całego serca.

Możesz zastanawiać się, jak można żyć, nie myśląc cały czas o pieniądzach? Skąd będę je mieć? Jak zdobyć ich więcej? W wersecie 33 Jezus mówi, że On zaspokoi wszystkie twoje potrzeby, jeśli będziesz najpierw szukać Królestwa Bożego. Wszystkie inne rzeczy (jedzenie, ubranie itd.) będą ci dodane. Po prostu, jeśli postawimy Boga i Jego Królestwo na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie naszego życia, On doda nam dóbr, których potrzebujemy. Wtedy, gdy pragniemy pieniędzy, sami „przebijamy się wieloma boleściami” (1 List do Tymoteusza 6:10). Sprawdź dziś Boga. Uczyń Go pierwszym w każdej dziedzinie życia i zobacz, czy nie zapewni ci wszystkich innych rzeczy.