NASZE ZMARTWYCHWSTAŁE CIAŁA

EWANGELIA JANA 11:13 – Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu [zwykłym] snem.

EWANGELIA JANA 11:11-14

Jest wiele fragmentów, w których Pismo Święte mówi o śmierci jak o śnie, jednakże uczniowie wywnioskowali ze słów Jezusa, że Łazarz po prostu odpoczywa. W końcu Jezus wyprostował ich złe założenie używając słowa „umarł”, ale to nie był Jego pierwszy wybór. To dlatego, że Boża perspektywa różni się od naszej. Śmierć jest końcem dla naturalnego człowieka, ale nie dla Boga. Nastąpi zmartwychwstanie.

W swoim pierwszym Liście do Koryntian Paweł używa natury, aby wytłumaczyć zmartwychwstanie. Mówi o ziarnach, które zagrzebuje się w ziemi i które w niej „umierają”. Po czym zostają wskrzeszone jako rośliny. Roślina i ziarno nie są do siebie podobne, ale w zasadzie są one tym samym. Roślina jest po prostu w zmartwychwstałym stanie. Nasze fizyczne ciało umrze, ale zostanie wskrzeszone i to jest tak samo pewne, jak to, że z ziarna powstaje roślina.

Tak, jak ziarno różni się od rośliny, która z niego powstała, tak samo inne będą nasze zmartwychwstałe ciała. Z wyglądu nasze uwielbione ciała będą bardzo podobne do naszych fizycznych ciał. Możemy to stwierdzić na podstawie tego, co pokazuje Pismo Święte o uwielbionym ciele Jezusa. On nadal wyglądał jak człowiek, jadł, na swoich rękach i stopach miał ślady po gwoździach i Sam powiedział, że posiada ciało i kości. A jednak mógł się pojawiać i znikać. Nasze zmartwychwstałe ciała będą nieśmiertelne (nie będą poddane śmierci). Nasze zmartwychwstałe ciała będą jak zmartwychwstałe ciało Jezusa.

Tak samo, jak w tej chwili nasze obecne ciała są cudownym stworzeniem, tak nasze uwielbione, zmartwychwstałe ciała będą posiadały własną chwałę. Możemy być pewni, że Bóg nigdy nie podaje deseru na początku. Jeśli to fizyczne ciało jest takie wspaniałe, nasze zmartwychwstałe ciało będzie jeszcze lepsze.