PROSZĘ, BEZ ŻADNYCH ROZPRASZACZY

Ewangelia Marka 4:16 – Podobnie ci, którzy zostali posiani na miejscach skalistych, są tymi, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują (…).

EWANGELIA MARKA 4:13-20

Drugim rodzajem osób, które opisuje Jezus są ci, którzy przyjmują Słowo Boże (nawet z wielką radością), ale ich oddanie Słowu Bożemu jest płytkie. Tak samo, jak roślina musi rozwinąć silny system korzenny, aby podtrzymać wzrost, tak samo my musimy się ukorzenić i utwierdzić w Bożym Słowie. Przywiązywanie zbyt wielkiej uwagi do widzianego wzrostu sprawi, że staniemy się niecierpliwi i nie poświęcimy wystarczającej ilości czasu, aby mocno się utwierdzić w prawdach Bożego Słowa. To się zawsze odbije w owocowaniu.

Ziarno zasiane w płytkiej ziemi zakiełkuje i wzrośnie szybciej, niż ziarno zasiane w głębokiej glebie. Ziarno w głębokiej glebie skieruje całą swoją energię najpierw w korzenie, tymczasem ziarno posiane w płytkiej glebie nie będzie miało wyboru i skieruje cały swój wysiłek we wzrost nad powierzchnią. Przez jakiś czas roślina w płytkiej glebie będzie wyglądała na bardziej rozwiniętą, ale to nie potrwa długo. Po chwili zwiędnie i umrze, a ziarno z wytworzonymi korzeniami wzrośnie i wyda owoc.

Zauważ, że uciski i prześladowania są narzędziami diabła i służą temu, aby zatrzymać Boże Słowo przed wydaniem owocu w naszym życiu. One nie są dobrymi rzeczami, które Bóg wnosi w nasze życie po to, aby nas ulepszyć. To są narzędzia Szatana. Są one zaprojektowane tak, aby odciągnąć naszą uwagę od Słowa Bożego, aby przez to Słowo Boże nie mogło się w nas ukorzenić. To przypomina biegacza, który cały swój czas spędza przed trybunami i kłóci się z zadziornymi kibicami o to, jak powinien biec w tym wyścigu. Może kłótnię wygra, ale przegra wyścig. Nie możemy pozwalać, aby cokolwiek odciągało nas od rozmyślania dniem i nocą o Słowie Bożym, bo tylko wtedy będzie się nam powodziło i osiągniemy wielki sukces (Księga Jozuego 1:8). Poprzez ciągłe stawianie Bożego Słowa na pierwszym miejscu (w każdej dziedzinie twojego życia) pozwolisz Słowu, aby tak się w tobie zakorzeniło, że nic go nie będzie w stanie z ciebie wyrwać.