WYZNAWAJ BOŻĄ PRAWDĘ

Ewangelia 11:14 – Wówczas Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.

EWANGELIA JANA 11:14

Jezus mówił, że Łazarz śpi, zamiast powiedzieć, że umarł, ponieważ to był o wiele lepszy opis. Dla cielesnych umysłów uczniów słowo „umarł” oznaczałoby koniec; tymczasem słowo „śpi” nie oznaczało końca. Kiedy uczniowie źle zrozumieli Jego słowa, Jezus wyjaśnił sytuację mówiąc bezpośrednio: „Łazarz umarł”.

To wygląda na sprzeczne stwierdzenie względem tego, co Jezus miał zamiar zrobić (wzbudzić Łazarza z martwych) i rzeczywiście by tak było, gdyby tak to pozostawił. Ale powiedział dalej, w wersecie 15: „I ze względu na was raduję się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli”. To stwierdzenie odnosiło się do wzbudzenia Łazarza z martwych i w ten sposób Jezus obrócił negatywne stwierdzenie faktu w pozytywne wyznanie wiary.

Wielu ludzi przeżywa zamieszanie dokładnie w tej samej kwestii. Ludzie często nie chcą wypowiadać lub uznać jakiejkolwiek sytuacji, która jest sprzeczna z obietnicami, które Bóg im dał. Z całą pewnością lepiej jest unikać rozmów o naszych problemach i mamy na to werset z Pisma Świętego (2 Księga Królewska 4:20, 26). W tym przypadku Jezus, opisując sytuację Łazarza, nie użył słowa, które wzbudziłoby strach w sercach Jego uczniów. Ale kiedy miał do czynienia z ludźmi, którzy tego nie rozumieli, nie wypierał się naturalnych faktów.

Prawdziwe pozytywne wyznanie nie zaprzecza naturalnej prawdziwe. Nie zatrzymuje się jednak przy niej i wypowiada większą, duchową prawdę. Tak postąpił Jezus i powinniśmy iść za Jego przykładem. Dlatego nie jest czymś złym przyznanie, że ma się jakiś fizyczny problem, na przykład chorobę, dopóki w tym samym stopniu lub wyższym uznajemy większą, duchową prawdę: „przez jego rany zostaliście uzdrowieni” (1 List Piotra 2:24). Nie zaprzeczaj, że problemy istnieją, ale odmawiaj im prawa do dalszego istnienia w twoim życiu poprzez wyznawanie swojej wiary w Boga.