PUSTYNNE SZKOLENIE

Ewangelia Łukasza 1:80 – A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

EWANGELIA ŁUKASZA 1:57-80

Jan Chrzciciel miał najważniejsze zadanie do wykonania, jakie kiedykolwiek zostało dane śmiertelnikowi w historii świata. Miał przygotować drogę przyjścia dla długo oczekiwanego Mesjasza (Ewangelia Łukasza 1:76).

Jak Pan przygotował Jana do tego bardzo ważnego zadania? Jaki uniwersytet mógł nauczyć go wszystkiego, co powinien wiedzieć? Kto proponuje kurs, by zostać największym prorokiem, jaki kiedykolwiek żył (Ewangelia Mateusza 11:11)? Oczywiście, że nikt nie mógł przygotować Jana do tej ważnej pozycji, więc Pan uczył go osobiście. Jan przebywał na pustyni aż do trzydziestego roku życia. Lekcje dawał mu bezpośrednio Pan przez Ducha Świętego.

Ten osobisty dotyk Pana stał się oczywisty. Sześć miesięcy później Jan rozpoczął swoją misję i cały naród Izraelski doświadczył przebudzenia i oczekiwał przyjścia Chrystusa. Kiedy Jezus przybył, Żydzi zastanawiali się skąd mógł wiedzieć rzeczy, których nie był nigdy uczony (Ewangelia Jana 7:15).

Ta szczególna wiedza, która pochodzi bezpośrednio od Pana przez Ducha Świętego, jest teraz dostępna dla każdego wierzącego.

To część nowego przymierza (List do Hebrajczyków 8:11). Duch Święty został posłany, żeby być naszym nauczycielem, ale my musimy pojawić się w klasie i oczekiwać, że otrzymamy (Ewangelia Jana 14:26). On oznajmi nam nawet przyszłe rzeczy (Ewangelia Jana 16:13).