NARODZENIE NA NOWO

Ewangelia Jana 7:19 – Czy Mojżesz nie dał wam prawa? A żaden z was nie przestrzega prawa. Dlaczego chcecie mnie zabić?

EWANGELIA JANA 7:16-19

Żydzi szczycili się tym, że przestrzegają Prawa, jednak trzymając się litery Prawa mijali się z jego prawdziwym przesłaniem. Największe starotestamentowe Prawo mówiło, aby kochać Boga, a potem swojego bliźniego tak, jak siebie samego. Żydzi łamali te prawa żywiąc nienawiść w swoich sercach względem Jezusa oraz przez chęć zabicia Go. Zaprzeczali temu, jednakże Słowo mówi, że już wcześniej uknuli spisek lub próbowali Go trzy razy zgładzić.

Posiadali wiedzę na temat Boga. Od Żydów wymagano zapamiętywania długich fragmentów Tory (pierwsze pięć ksiąg Biblii). Całe społeczeństwo koncentrowało się na standardach moralnych i przestrzeganiu niezliczonych praktyk religijnych. Jednakże nie znali oni Boga.

Istnieje różnica między posiadaniem wiedzy na czyjś temat, a poznaniem tej osoby naprawdę. Podobnie i dzisiaj miliony osób posiadają wiedzę na temat Jezusa. Mogą to być nawet moralne, przestrzegające religijnych ceremonii osoby, jednak jeśli nie znają one Jezusa osobiście, nie są zbawione i nie pójdą do nieba. Demony także wierzą w Boga i drżą, jednak nie są zbawione.

Nasz duchowy człowiek stał się martwy dla Boga (został oddzielony od bliskiej relacji z Nim) poprzez grzech. Tak jak za naszą sprawą nie dokonały się nasze fizyczne narodziny, podobnie nie możemy sami dokonać odrodzenia duchowego. Nie jesteśmy zdolni, aby własnymi siłami otrzymać zbawienie, dlatego też potrzebujemy Zbawcy. Wystarczy, że uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, a otrzymamy zbawienie.

Zbawienie nie jest reformacją, ale odnowieniem, nowym narodzeniem, stworzeniem na nowo, które może nastąpić jedynie dzięki twórczemu cudowi Ducha Świętego. Musisz narodzić się na nowo.