TROSKI TEGO ŚWIATA TO CIERNIE

Ewangelia Łukasza 8:14 – To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie doprowadzają owocu do doskonałości (KJV).

EWANGELIA ŁUKASZA 8:5-14

Ten trzeci rodzaj gleby jest charakterystyczny dla dużej części dzisiejszego Kościoła. Są to ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże, oddali się mu i w pewnym stopniu pozostają wierni, nawet podczas prześladowania, ale są zaprzątnięci sprawami tego życia i w ten sposób Słowo Boże znajdujące się w ich sercach zostaje zdławione i nie pojawia się żaden owoc. Tak samo, jak chwasty wykradną wszelkie składniki odżywcze i zagłodzą roślinę, tak przyjemności tego życia, jeśli im pozwolimy zdominować nasze myślenie, zatrzymają pojawienie się owocu, które Słowo Boże by wyprodukowało.

Historia pokazuje, że Kościół zawsze wzrastał i rósł w siłę podczas prześladowania. Jest tak, ponieważ podczas prześladowania nasze priorytety wchodzą na właściwe miejsce. Uświadamiamy sobie, że nasze życie jest w Jezusie (Ewangelia Jana 14:6), a nie w rzeczach (Ewangelia Łukasza 12:15) i skupiamy całą naszą uwagę na Panu. Jednakże dobrobyt przysporzył Ciału Chrystusa więcej szkody i to dokładnie z tego samego powodu, który został w tym wersecie wymieniony. Bóg chce błogosławić Swoje dzieci rzeczami (Psalm 35:27; Ewangelia Mateusza 6:33), ale nadmierne poświęcanie im uwagi zdławi Słowo Boże i przez to nie wyda Ono owocu. Gdybyśmy stosowali Boży wzór na dobrobyt zapisany w Ewangelii Mateusza 6:19-34, Słowo Boże wydawałoby owoc i cieszylibyśmy się także fizycznymi błogosławieństwami tego życia.

Zauważ, że Jezus powiedział, że żaden owoc nie został doprowadzony do doskonałości. Taka osoba pokaże jakiś owoc, ale on zawsze będzie mały i daleki od tego, jaki powinien naprawdę być. Czy czujesz frustrację, ponieważ ledwie wiążesz koniec z końcem i tak naprawdę nie doświadczasz obfitego życia, które Jezus nam dał (Ewangelia Jana 10:10)? Sprawdź swój styl życia i zobacz, czy aby troski i przyjemności tego życia oraz ułuda bogactw nie dławią Słowa Bożego.