ZNACZENIE PASCHY

Ewangelia Łukasza 22:16 – Mówię wam bowiem, że nie będę jej więcej jadł, aż się spełni w królestwie Bożym.

EWANGELIA ŁUKASZA 22:15-18

Pan gorąco pragnął dzielić wieczerzę Paschalną ze Swoimi uczniami. Od wykonania Swojej misji dzieliły go mniej niż 24 godziny i jak każdy, kto widzi metę, musiał odczuwać ulgę i podekscytowanie.

Wieczerza Paschalna upamiętniała wyzwolenie Żydów z egipskiej niewoli (Księga Wyjścia 13:3-10). Miała także o wiele głębsze, duchowe znaczenie, które, jak Jezus tutaj wyjaśnia, miało zostać wypełnione poprzez Jego śmierć. Naród Żydowski, jako ogół, przeoczył profetyczne znaczenie Paschy związane z przyszłością.

W noc pierwszej Paschy Pan przeszedł przez Egipt i osądził tę krainę zabijając wszystkich pierworodnych rodzaju męskiego z ludzi i ze zwierząt. Żydzi musieli zabić baranka bez skazy, wziąć jego krew i pomazać nią odrzwia swoich domów. Nakazano im, że mają aż do rana pozostać w domach pod ochroną tej krwi. Kiedy o północy Pan przeszedł przez krainę i wyegzekwował Swój sąd, ominął te domy, których drzwi były zaznaczone krwią i nikt, kto znajdował się za tymi drzwiami, nie doznał krzywdy. To jest doskonały obraz odkupienia, które zapewnił dla nas Jezus.

Każdy zasługuje na sąd ze względu na swoje grzechy. Jednakże Jezus dał nam Siebie – nieskazitelnego ofiarnego baranka – i jeśli w naszym życiu zastosujemy Jego krew poprzez wyznanie Go Panem, Bóg ominie nas w dniu sądu.

Jezus został złożony w ofierze czternastego dnia pierwszego miesiąca żydowskiego roku kalendarzowego – dokładnie tego samego dnia i o tej samej godzinie, w której zabijano baranka paschalnego. Prawdziwie „Chrystus, nasza Pascha, został ofiarowany za nas” (1 List do Koryntian 5:7).