JÓZEF BYŁ CZŁOWIEKIEM WIARY

Ewangelia Mateusza 1:24 – Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę.

EWANGELIA MATEUSZA 1:18-24

Sporo uwagi poświęca się Marii i jej oddaniu, ale Józef był także bez wątpienia człowiekiem wiary.

Werset 18 mówi, że „okazało się, że” Maria jest brzemienna, sugerując, że to zostało zauważone przez Józefa, a nie wyjawione mu przez Marię. I to stało się po tym, jak Maria przebywała trzy miesiące u Elżbiety! (Ewangelia Łukasza 1:56) Z pewnością Józef był kuszony tymi samymi myślami, którymi my bylibyśmy kuszeni. Jak mogła oczekiwać od niego, że uwierzy w dziewicze narodziny?

Maria była wyjątkowa, ale równie wyjątkowego młodego mężczyznę miała za narzeczonego.

Jak wielu mężczyzn uwierzyłoby w tak nieprawdopodobną historię, nawet jeśli anioł powiedziałby im o tym we śnie? To wymagało więcej wiary od Józefa niż od Marii.

Tak jest zawsze. Ci, którzy słyszą o wizji lub o wezwaniu Boga z drugiej ręki, muszą okazać nawet większą wiarę niż osoba, która otrzymała bezpośrednio słowo od Pana.

Pismo nie wspomina czy Maria kiedykolwiek próbowała przekonać Józefa o tej prawdzie, czy nie. Jaki byłby z tego pożytek? Tylko Bóg może kogoś przekonać, by uwierzył w historię taką jak ta. Zaszczyt przynosi Marii to, że zaufała Bogu, a Józefowi, że uwierzył Mu. Zrób dziś to, o co prosi Cię Pan i ufaj Bogu, że zajmie się resztą.