ŚMIERĆ STRACIŁA SWOJĄ MOC

Ewangelia Mateusza 27:52 –  Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało.

EWANGELIA MATEUSZA 27:52

To jest cudowne wydarzenie, które zostało odnotowane tylko przez Mateusza. Wygląda na to, że to trzęsienie ziemi odsunęło kamienie z wielu grobów w sąsiedztwie Jerozolimy i niektórzy z pochowanych tam świętych zmartwychwstali. Nawet w momencie śmierci Jezusa, została uwolniona taka moc, że śmierć straciła swój uścisk.

Nie jest pewne, czy ci zmartwychwstali święci umarli ponownie, czy byli pochwyceni do Boga. Jeśli zostali wzbudzeni z martwych podczas śmierci Chrystusa, wówczas musieli umrzeć ponownie, tak jak Łazarz lub córka Jaira, lub syn wdowy z Nain, czy ktokolwiek inny, kogo Jezus wskrzesił z martwych podczas Swojej służby. To dlatego, że Jezus był „pierwszym plonem tych, którzy zasnęli” (Dzieje Apostolskie 26:23, 1 List do Koryntian 15:20). Jezus nie był pierwszą osobą fizycznie wzbudzoną z martwych, ale był pierwszą osobą ożywioną z martwych, która nigdy nie umrze ponownie.

Jeśli ci ludzie nie zostali wskrzeszeni przed, ale po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy to Mateusz stwierdza, że wyszli ze swoich grobów, to mogli zostać wskrzeszeni w swoich nowych ciałach, aby już nigdy nie umrzeć.

W każdym razie, ci święci weszli do Jerozolimy po tym, jak Jezus zmartwychwstał i pokazali się wielu osobom. Możemy tylko zgadywać, jaki to musiało mieć wpływ na tych ludzi.

Zmartwychwstanie Jezusa stawia chrześcijaństwo na unikalnej pozycji. Było wielu takich, którzy wyznawali, że mają jakieś objawienie od Boga lub nowy sposób odnoszenia się do Boga. Ale tylko Jezus pokonał śmierć. To czyni Go wyjątkowym i wywyższa Go ponad każdego innego człowieka, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym dowodem prawdy Jego słów.