JEGO MIŁOŚĆ JEST NASZYM ŚWIATŁEM

Ewangelia Marka 4:21 – Ponadto mówił im: Czy przynosi się świecę, aby wstawić ją pod naczynie albo pod łóżko? Czy nie po to, aby ją postawić na świeczniku?

EWANGELIA MARKA 4:21-25

Tak jak świeczka czy lampa nie jest po to, aby ją ukrywać, ale raczej wystawia się ją na widok, aby wszyscy mogli korzystać z jej światła, tak samo chrześcijanin musi pozwolić, aby jego światło świeciło przed ludźmi, aby ludzie mogli widzieć jego dobre uczynki i wielbić za nie jego Ojca, który jest w niebie. Bóg nas przeznaczył do tego, abyśmy wydawali owoc (Ewangelia Jana 15:16). Wielkim nakazem dla Kościoła jest docieranie do świata.

Pierwsi chrześcijanie doświadczyli miłości Chrystusa w intymny i zmieniający życie sposób. To ich motywowało do tego, aby dotrzeć do znanego im wtedy świata z Ewangelią Chrystusa i zrobili to lepiej, niż jakiekolwiek późniejsze pokolenie chrześcijan. Nie mieli korzyści, jakie nam daje dzisiejsza technologia, ale mieli korzyść płynącą z bycia pełnymi miłości Chrystusa. Doświadczanie Bożej miłości sprawia, że jesteśmy wypełnieni pełnią Boga (List do Efezjan 3:19) i czyni nas świadkami, którym świat nie może się oprzeć (Ewangelia Jana 13:35).

Dzisiaj Kościół kładzie duży nacisk na techniki ewangelizowania czy duchową walkę. Motywujemy ludzi do świadczenia poprzez poczucie winy lub kary, jeśli tego nie będą robić. Wiele z naszego ewangelizowania stało się martwe i bezproduktywne tak samo, jak wysiłki sekt, których wyznawcy pukają do drzwi i argumentami ściągają ludzi w swój sposób myślenia. Dzisiejszy Kościół potrzebuje wzbudzenia naszej osobistej relacji z Panem. Kiedy będziemy mogli powiedzieć wraz z Pawłem, że miłość Chrystusa nas przynagla, wtedy także będziemy mogli wpływać na nasz współczesny świat dla Pana. Nie możemy oddać czegoś, czego nie posiadamy. Musimy osobiście poznać miłość Chrystusa poprzez doświadczenie jej, zanim spróbujemy podzielić się nią z innymi. Pozwól Mu cię kochać i pozwól, żeby Jego miłość przepływała przez ciebie na innych. Świat jest głodny miłości prawdziwej miłości.