WZRASTAJ W ŁASCE

Ewangelia Łukasza 11:38 – A faryzeusz, widząc to, dziwił się, że nie umył się przed obiadem.

EWANGELIA ŁUKASZA 11:37-41

Pewnym znakiem błędu legalizmu jest złe ulokowanie priorytetów widzimy to tutaj z faryzeuszami. W Piśmie Świętym nie jest napisane, że faryzeusze podziwiali wspaniałe dzieła Jezusa. Byli zbyt zajęci szukaniem czegoś, by móc to skrytykować (Ewangelia Marka 3:2). Zdziwili się, że Jezus nie myje rąk. Jest to klasyczny przykład przecedzania komara i połykania wielbłąda (Ewangelia Mateusza 23:24).

Ci, którzy starają się zarobić na sprawiedliwości poprzez zachowywanie Prawa, wypalają się przez ,,robienie”, a ci, którzy otrzymują sprawiedliwość przez wiarę, po prostu wyznają to, co już zostało zrobione. Jest to prosta, a jednocześnie głęboka różnica. Jeśli nadal „wykonujemy” akty świętości, aby Bóg poruszał się w naszym życiu, to nadal działamy w mentalności „Prawa”, która nie jest wiarą (List do Galacjan 3:12). Kiedy tylko uwierzymy i wyznamy, co już zostało zapewnione przez Chrystusa, to jest to łaska.

Osoba, która mieszka pod Prawem i osoba, która mieszka pod łaską, powinna mieć bardzo podobne działania świętości, ale motywacje tych osób są zupełnie odwrotne. Legalista ma uwagę skupioną na tym, co należy zrobić, podczas gdy osoba żyjąca z wiary, ma uwagę skupioną na tym, co Chrystus już dla niej zrobił. Na przykład, Pismo Święte uczy nas wyznawania naszymi ustami i wierzenia w naszych sercach, a wtedy obiecuje, że otrzymamy od Boga to, o co prosimy. Legalista myśli: ,,To znaczy, że mogę zostać uzdrowiony przez Boga, wyznając, że Jego ranami jestem uzdrowiony”. Jednak osoba, która rozumie łaskę Bożą, nie będzie wyznawać Słowa, aby być uzdrowioną. Będzie wyznawać: „Jego ranami jestem uzdrowiony”, bo naprawdę wierzy, że to już zostało zrobione.

Analizując nasze „nastawienie”, w najprostszy sposób rozeznamy, czy działamy w prawdziwej wierze biblijnej czy w legalistycznym falsyfikacie. Jeśli motywem naszych działań jest bycie zaakceptowanym przez Boga, to jest to legalizm. Jeśli żyjemy w całości z wiary i wdzięczności za to, co Bóg już zrobił, to jest to łaska. Wzrastajmy w łasce!