BÓG ODPOWIADA NA KAŻDĄ MODLITWĘ

Ewangelia Mateusza 7:7 – Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.

 EWANGELIA MATEUSZA 7:6-8

Modlitwa, która odpowiada wymaganiom przedstawionym w Bożym Słowie, jest zawsze wysłuchana. Wielokrotnie nie dostrzegamy odpowiedzi, ponieważ ona zawsze najpierw pojawia się w świecie duchowym – zanim zamanifestuje się w materialnym. Jeśli odstępujemy od naszej pewności w wierze, wtedy zatrzymujemy możliwość manifestacji tej odpowiedzi (List Jakuba 1:6-7; List do Hebrajczyków 1:35). Ale Bóg odpowiedział. Każdy, kto prosi, otrzymuje.

W rozdziale 9 Księgi Daniela możemy przeczytać, że Daniel modlił się i czekał stosunkowo krótko na odpowiedź na swoją modlitwę. Po niespełna trzech minutach pojawił się anioł Gabriel z odpowiedzią na wszystkie prośby.

Ten sam człowiek modlił się ponownie (rozdział 10), ale tym razem minęły 3 tygodnie, zanim przybył anielski posłaniec z odpowiedzią. Jaka była różnica? Większość ludzi wierzy, że Bóg odpowiada na jedną modlitwę po 3 minutach, a na następną po 3 tygodniach. Jednak w Księdze Daniela 10:12 jest napisane: „od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć… słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów”. Szatan przeszkodził w otrzymaniu przez Daniela odpowiedzi na drugą modlitwę. Bóg nie był zmienny. On odpowiada na każdą modlitwę.

Jest to potwierdzone w Ewangelii Mateusza 7:8, gdzie jest napisane, że każdy, kto prosi, otrzyma, kto szuka, znajdzie, a temu, kto puka, będzie otworzone. Bóg odpowiada, ale szatan może przeszkodzić odpowiedzi na nasze modlitwy w duchowej rzeczywistości, zanim one w ogóle pojawią się w rzeczywistości materialnej. Jeśli zrozumiemy, że Bóg daje odpowiedź, a szatan jest tym, który przeszkadza, to prawda tych wersetów zachęci nas. Bóg odpowiada na modlitwę.

Bóg zawsze odpowiada na twoje modlitwy. Jeśli nie widziałeś jeszcze na nie odpowiedzi, to nie przestawaj ufać Bogu, ale uświadom sobie, że walczysz z wrogiem i wytrwaj. Stój na tym, w co wierzysz. Módl się bez ustanku, aż zobaczysz odpowiedź.