KOMUNIA (WIECZERZA PAŃSKA) JEST ŚWIĘTA

Ewangelia Łukasza 22:19 – Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę.

EWANGELIA ŁUKASZA 22:19

Chleb komunijny symbolizuje ciało Jezusa, które zostało za nas złamane przez Jego cierpienie. Poza tym, że Jezus umarł za nas na krzyżu, otrzymał dodatkowo 39 razów na Swoje plecy, dzięki którym jesteśmy uzdrowieni. Udział w komunii powinien nam przypominać o emocjonalnym i fizycznym zbawieniu, które Jezus nam zapewnił.

Wieczerza Pańska wywodzi się z posiłku paschalnego, który był spożywany tylko raz w roku. Jednakże wczesny chrześcijański kościół spożywał ją co tydzień, a czasami codziennie. Nie ma w Piśmie Świętym zalecenia, jak często obchodzić Wieczerzę Pańską.

Gdy podchodzimy do komunii, uroczyście ogłaszamy śmierć Pana oraz naszą jedność z Nim i z innymi poprzez Jego śmierć. Jest to akt wyznania naszej wiary, więc istnieją poważne konsekwencje dla tych, którzy wyznają coś, czego nie posiadają.

To, czy ktoś jest godny czy niegodny, związane jest najprawdopodobniej z tym, czy dana osoba jest narodzona na nowo, czy nie. Jest to w pełni spójne z nauką łaski, którą nieustannie głosił Paweł. Pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami byli niewierzący, tak jak zapowiedział Jezus, i to ma miejsce także dzisiaj. Spożywanie Wieczerzy Pańskiej przez niewierzącego jest dla niego niebezpiecznym wykroczeniem. Podczas podchodzenia do komunii, każda osoba powinna przebadać samą siebie, aby się upewnić, że jest w wierze (2 List do Koryntian 13:5).