BÓG CIESZY SIĘ ZASPOKAJAJĄC NASZE POTRZEBY

Ewangelia Mateusza 7:11 – Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą.

EWANGELIA MATEUSZA 7:9-11

Kto z rodziców odmówiłby własnym dzieciom tego, co potrzeba do życia? Czy mając dzieci, nie nakarmilibyście ich? Albo nie zaopatrzylibyście ich? Albo gdyby prosiły o jedzenie, czy dalibyście im zamiast tego truciznę? Oczywiście, że nie. Na to wskazuje Jezus.

Bóg jest miłością (1 List Jana 4:8)! I jego miłość do nas jest nieskończenie większa niż jakakolwiek relacja miłości tutaj na ziemi. Możemy stosować tę prawdę o Bożej miłości względem nas do każdego przykazania czy przykładu, który znajdujemy w Bożym Słowie, gdzie są objawione Jego standardy relacji. Bądź przekonany, że On sam spełnia te standardy jeszcze lepiej.

To daje nam pewność, że w ten sam sposób, w jaki my reagujemy z miłością względem naszych dzieci lub tych, którzy są w potrzebie – nasz Bóg, który jest miłością, również nam odpowie. Bóg jest wiernym Bogiem i zawsze da nam rzeczy, których potrzebujemy.

Niech dziś Pan będzie wywyższony w twoim życiu, jak mówi Psalm 35:27: „Niech będzie wywyższony Pan, który pragnie pokoju dla swego sługi” („który cieszy się z powodzenia swego sługi” – tłumaczenie z KJV). Usługiwanie tobie sprawia Bogu przyjemność. Pozwól Bogu cieszyć się dziś, że zaspokaja twoje potrzeby. Nie macie, bo nie prosicie (List Jakuba 4:2). Bóg chce, żebyś poprosił, abyś mógł otrzymać (Ewangelia Jana 16:24). Wierz Bogu. On się cieszy, gdy Go prosisz.