POZWÓL BOGU USŁUŻYĆ TOBIE

Ewangelia Jana 13:8 – Piotr mu powiedział: Nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.

EWANGELIA JANA 13:5-8

To, że Piotr odmówił Jezusowi, aby On umył mu stopy, wynikało z tego, że Piotr rozumiał, iż był zupełnie niegodny tego, aby bezgrzeszny Boży Syn usłużył mu tak, jak zwyczajny sługa. Jego ocena własnej wartości była właściwa, ale nie zauważył tego, że Bóg nie usługuje nam ze względu na naszą godność, ale ze względu na Swoją miłość.

Nawet jeśli postawa Piotra wyglądała na świętą i pokorną, tak naprawdę sprzeciwiała się Bożej woli i była aktem pychy. Pycha to nie tylko wywyższanie siebie ponad miarę, ale także poniżanie siebie ponad miarę. Pycha to po prostu skoncentrowanie się na sobie i na swojej woli zamiast na Bogu i poddaniu się Jego woli. Piotr powinien być na tyle pokorny, żeby wiedzieć, że Jezus wie, co robi, i powinien się poddać Bożej woli.

Tak samo jest dzisiaj – niektórzy nie pozwalają Bogu, by ich błogosławił, bo myślą, że są niegodni Jego przychylności. Pomimo tego, że to prawda – nasze czyny nie gwarantują nam Bożej dobroci – prawdziwie pokorna osoba będzie przyjmowała błogosławieństwo od Pana jako wyraz Jego miłości i łaski względem niej. Niewłaściwie ukierunkowana pokora jest w każdym calu tak samo szkodliwa, jak przesadna duma.

Piotr chciał służyć Jezusowi, ale nie chciał, aby Jezus usłużył jemu. Jezus mu odpowiedział, że jeśli nie przyjmie on Jego posługi, Piotr nie będzie mógł Mu służyć. Nie możemy oczyścić samych siebie czy innych. Jesteśmy zupełnie zależni od działania Bożej łaski w naszym życiu. Wtedy i tylko wtedy jesteśmy wyposażeni, aby posługiwać innym. Zanim możemy być błogosławieństwem dla Boga lub innych, którym pragniemy być, musimy pozwolić Bogu by był błogosławieństwem dla nas, którym On pragnie być.