HYPOKRYZJA JEST…

Ewangelia Łukasza 12:1 – Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, tak że jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda.

EWANGELIA ŁUKASZA 12:1-3

Biblijną definicją hipokryty jest „osoba, której słowa i serce (działania) się ze sobą nie zgadzają”. Hipokryta może odgrywać rolę chrześcijanina lub mówić jak Chrystus, ale nie zrobi obu tych rzeczy. Hipokryzja jest definiowana przez słownik jako „udawanie przekonań, uczuć i cnót, których ktoś nie ma lub nie posiada; nieszczerość” (American Heritage Dictionary). W języku greckim słowo „hypokrisis” oznacza „odtwarzanie roli na scenie”.

Często mówi się, że hipokryzja jest robieniem czegoś, czego nie chcesz robić lub nie masz na to ochoty. Prawdą jest, że Bóg wymaga, aby nasza motywacja i powody robienia rzeczy były właściwe, ale to nie znaczy, że zawsze chcemy lub mamy ochotę coś zrobić. Aby zrobić to, co Bóg chce, abyś robił lub czynić innym to, co sam chciałbyś, aby i tobie inni czynili, nie jest hipokryzją (Ewangelia Mateusza 7:12) – nawet jeśli nie masz ochoty tego robić. Hipokryzja jest tylko wtedy, kiedy motyw twojego postępowania jest niewłaściwy i nie szukasz tak naprawdę dobra i korzyści dla innych. Pamiętaj, że Jezus nie miał ochoty iść na krzyż, ale poszedł, by zadbać o dobro i korzyści dla świata.

Miłość agape jest opisana jako „miłość, którą się rozpoznaje po czynach, które z niej wynikają”. To nie jest miłość wynikająca z poczucia spokoju ducha lub z żarliwości; to znaczy, że nie jest ona wynikiem tego, że obiekt, na którym ona się skupia, jest doskonały (List do Rzymian 5:8).

Chrześcijańska miłość (agape), czy kierowana ku braciom, czy też wobec innych ogólnie, nie jest impulsem wynikającym z uczuć. Ona nie zawsze wynika z naturalnych uwarunkowań. Ona (agape) szuka dobra wszystkich (List do Rzymian 15:2) i nie czyni żadnego zła dla nikogo (List do Rzymian 13:810). Agape szuka okazji do czynienia dobra dla wszystkich ludzi. Niech Boża miłość płynie dzisiaj przez ciebie.